برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن به احجام 10 و 50 مترمکعب پروژه جهان فولاد سیرجان - مهندس بحرینی


سپتیک تانک دو جداره فاضلابی