برگشت به لیست پروژه ها

سپنیک تانک به ظرفیت 2 مترمکعب از جنس پلی اتیلن پروژه شرکت سازه کاو در فردیس کرج - آقای جهانی


سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن