برگشت به لیست پروژه ها

مخزن پلی اتیلنی با طراحی خاص به ظرفیت 3.5 مترمکعب پروژه تختی تهران - مهندس حسنی


مخزن دو جداره پلی اتیلن فاضلابی