برگشت به لیست پروژه ها

2 دستگاه مخزن نگهداری آب از جنس پلی اتیلن دوجداره به ظرفیت 10 مترمکعب - پروژه بیمارستان امام رضا در شهر مشهد شرکت درنا آوند - مهندس سبحانی


مخازن آب پلی اتیلن