برگشت به لیست پروژه ها

تولید اولین آشغالگیر داخل سپتیک تانک پلی اتیلن به ظرفیت 15 مترمکعب بصورت ریلی ، قابل تخلیه بصورت دستی - پروژه آب و فاضلاب یاسوج - مهندس پناهی


سپتیک تانک پلی اتیلن بهمراه آشغالگیر