دیونایزر - قیمت دستگاه دیونایزر صنعتی

کاربرد اصلی دستگاه های دیونایزر تولید­ آب فوق العاده خالص می باشد. در اینجا منظور از آب خالص، آب خالص تر از آب مقطر، آب بدون یون و یا آب با هدایت الکتریکی 1 میکروزیمنس (Ultra-Pure Water) می باشد که این پروسه با استفاده از رزین های مبادله یونی ممکن می شود. حداکثر خلوص آب ازنظر هدایت الکتریکی تا ۰٫۰۵۶ میکرو زیمنس می‌تواند برسد.

دستگاه های دیونایزر شامل یک یا چند ستون کنار هم بصورت موازی و یا بصورت سری بسته شده می باشد. عموما دیونایزر از یک ستون کاتیونی و یک ستون آنیونی تشکیل یافته اند که توانایی تولید آب با هدایت الکتریکی 1 میکروزیمنس را دارا می باشد.

ستون کاتیونی دیونایزر شامل یون های سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم و ستون آنیونی شامل یون های سولفات، کلرید، کربنات، سیلیکات، نیترات می باشد. آنیون ها و کاتیون های موجود در آب توسط رزین های مبادله یونی شناسایی و حذف می گردند.

همچنینی لازم به ذکر است ستون های کاتیونی و آنیونی در این نوع دستگاه­ها به صورت تک لایه، دولایه یا چند لایه بسته به شرایط شیمیایی آب درخواستی ساخته می شود. ظرفیت دیونایزر ها بسته به درخواست خریدار، سختی آب ورودی منطقه، ساعت کاری دستگاه، دبی آب مورد نیاز طراحی و تولید میگردد.

دیونایزر

عواملی چون

 • ترتیب قرارگیری ستون ها
 • نوع چیدمان ستون ها
 • نوع رزین مصرفی
 • ظرفیت رزین مصرفی
 • غلظت یون های موجود در آب خام
 • نوع و میزان احیاکننده ی مصرفی در رزین ها

در عملکرد رزین ها در دستگاه دیونایزر تاثیرگذار می باشد.

   عمده ترین کاربرد دستگاه های دیونایزر در صنایع آزمایشگاهی، دارو سازی، شست وشوی مدارهای الکترونیکی، آب مقطر سازی و سایر صنایع حساس می باشد.

جنس منابع دیونایزر بدنه منابع دیونایزر عموما از جنس: کربن استیل استینلس استیل فایبرگلاس می باشد.

 

اشباع رزین ها

رزین ها پس از مدتی استفاده در دستگاه هایی همچون دیونایزر، سختی گیر و ... اشباع می شوند و باید احیاء شوند. برای احیاء رزین در ستون کاتیونی از اسید های پروتن ( مانند اسید کلریدریک، اسید سولفوریک و .....) و برای احیاء رزین در ستون آنیونی از باز ها یا به عبارتی هیدروکسید (مانند سود NaoH) استفاده میگردد.

در سیستم هایی که فقط ستون کاتیونی در جریان باشد، با نمک طعام یا Nacl رزین احیا می شود ولی هنگامی که هر دو ستون کاتیونی و آنیونی فعال باشند از اسید و باز برای احیاء رزین ها استفاده می نمائییم.

دیونایزر های تولیدی گروه ناب زیست، با سه نوع شير دستي، نيمه ‌‌اتوماتيك و تمام اتوماتيك جهت شستشوي معكوس قابل ارائه به خریداران محترم می باشد.

در جدول زیر برخی از روش های یون زدایی آب بر اساس چیدمان آورده شده است.

Layout of ionization columns     

Raw water

SC_SA

Purified water

Raw water

SC_DG_SA

Purified water

Raw water

SC_DG_WA_SA

Purified water

Raw water

WC_SC_DG_SC_SA

Purified water

Raw water

WC_SC_DG_WA_SA

Purified water

Raw water

WC/SC_DG_WA/SA

Purified water

 

توضیح جدول:

آب خام Raw water

آب تصفیه شده Purified water

رزین آنیونی قوی  SA 

رزین کاتیونی قوی  SC 

گاز زدا DG 

رزین آنیونی ضعیفWA 

رزین کاتیونی ضعیف  WC 

اگرمد نظر خریدار آب با کیفیت بسیار عالی باشد، در انتهای هر يك از چیدمان های توصيه شده در جدول فوق، يك ستون مخلوط شامل رزين های كاتيونی قوی و آنيونی قرار می گيرد. آب خروجی از اين ستون می تواند هدايتی حدود 2/0 µS/cm داشته باشد.

دیونایزر

                                                                          ویژگی های دیونایزر تولیدی گروه  ناب زیست

 • خروجی آب فوق خالص و آب دمین
 • سیستم شست و شوی مستقیم
 • سیستم اسمز معکوس دوگانه
 • سیستم گردش و برگشت آب
 • مخزن ذخیره
 • بررسی آنلاین کیفیت آب خروجی
 • استفاده از فیلتر های مخصوص تبادل یونی
 • شیر برداشت برقی
دیونایزردیونایزر آزمایشگاهیدیونایزر آب مقطردیونایزر آب خالصدیونایزر چیستقیمت دیونایزرقیمت دیونایزر آزمایشگاهیدیونایزر دانشگاهدیونایزر آب رادیاتدستگاه تولید آب مقطرکاتالوگ دیونایزر 2018:10:31
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50