راکتور UASB - پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

در پکیج تصفیه فاضلاب با راکتور UASB از فعالیت باکتریهایی صحبت خواهد شد که نه تنها به اکسیژن محلول نیاز

ندارند. بلکه حضور اکسیژن آزاد و محلول برای فعالیت انها زیان آور است.

این باکتری ها با تبدیل مواد آلی وآلوده کننده به گاز متان که قابل مصرف در تولید انرژیست , نه تنها به انرژی برای

فعالیت های خود در تصفیه فاضلاب بهداشتی نیاز ندارند بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی

نیز هستند.

راکتور UASB

به علاوه یکی از مشکلات روش های تصفیه فاضلاب متعارف نظیر لجن فعال , پیدایش مقدار قابل توجهی لجن زائد

است که جمع آوری و تصفیه و دفع آن هزینه های زیادی در برداد , درحالی که در روش راکتور UASBعلاوه بر

اینکه میزان لجن فاضلاب زائد تولید ناچیزی است , لجن ها قبل از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند.

در روش بی هوازی UASB در اثر کاتابولیسم , باکتری ها در تصفیه خانه فاضلاب با به کار بردن مواد آلی برای

تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان به عنوان محصول نهایی فعالیت خود تولید می نماید.

پکیج تصفیه فاضلاب در لاگون بی هوازی توام با لاگون های دو زیستی و تکمیلی خود نوع تصفیه بی هوازی است.

منتهی در این روش ها استهسال گاز متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست .

روش تصفیه فاضلاب راکتور UASBاز سال 1970 در هلند توسط Lettinga و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت

و بر اساس تجربیات به دست آمده از واحدهای آزمایشی در حال حاضر یکی از بهترین ومهمترین روش های تصفیه فاضلاب است.

در راکتور UASB حدود یک سوم تا یک دوم عمق راکتور را باید از لجن هایی که به صورت گرانول باشند پرکرده

وفاضلاب با سرعت یکنواخت از پایین آن داخل و در حین پیمودن عمق راکتور , راکتور ضمن تماس با لجن ها مورد

تصفیه قرار می گیرد.

مبنای طراحی راکتور UASB می تواند بار هیدرولیکی یا زمان توقف فاضلاب در راکتور یا بارحجمی معادل کیلو

COD یا BOD بارگذاری بر هر مترمکعب حجم راکتور باشد . توصیه شده است که طراحی را با بار حجمی انجام و

محاسبات را با بار هیدرولیکی کنترل نمود.

در تصفیه فاضلاب به وسیله راکتور UASB و هضم مواد پروتئینی , کربوهیدرات ها و چربی و روغن مجموعا چهار

مرحله قابل پیش بینی است .

  • هیدرولیز
  • تجزیه اسیدی
  • پیدایش اسید استیک
  • تولید متان

در هیدرولیز مولکول های درشت و پیچیده به ترکیبات محلول یا مولکول های سبک تبدیل می شوند .

پروتئین ها و کربوهیدرات ها به ترتیب به اسید های آمینه و قند محلول و چربی ها به اسید چرب با مولکول های

دراز و گلیسیرین تبدیل می گردند .

مهمترین عوامل موثر در مراحل چهارگانه هضم بی هوازی عبارت اند از:

  • درجه حرارت درون پکیج تصفیه فاضلاب
  • PH
  • کافی بودن مواد غذایی درون پکیج تصفیه فاضلاب
  • عدم حضور مواد سمی در پکیج تصفیه فاضلاب

هضم بی هوازی به وسیله راکتور UASB به شدت به درجه حرارت مربوط است .

در حرارت 35 تا 40 درجه سانتی گراد باکتری های مزوفیلیک و در 55 درجه سانتی گراد باکتری های ترموفیلیک دخالت دارند .

خلاصه مطلب اینکه رآکتور بی هوای نوع پیشرفته سپتیک تانک می باشد. مهمترین و پیشرفته ترین نوع سپتیک تانک فاضلاب ، سپتیک تانک پلی اتیلن می باشد.

سایر محصولات تولید گروه صنعتی ناب زیست

دستگاه تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

پکیج تصفیه فاضلاب  پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی  پکیج بی هوازی فاضلاب  تصفیه فاضلاب بی هوازی  پکیج فاضلاب بی هوازی   2018:04:07

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب ، تصفیه فاضلاب مجموعه فرآیندی است که طی آن پساب خروجی از منابع تامین فاضلاب اعم از بهداشتی یا صنعتی و کشاورزی یا پزشکی توسط باکتری های هوازی یا بی هوازی و یا سایر سیستم های موجود در دنیا تبدیل به پسابی با هدف استفاده مجدد یا سرریز به چاه فاضلاب قابل جذب درون زمین می گردد.

بمنظور تصفیه فاضلاب از سیستمی باید استفاده نمود تحت عنوان دستگاه تصفیه فاضلاب . دستگاه تصفیه فاضلاب بستگی به نوع درخواست کارفرما ، مشاور یا خریدار در ایران در حالت کلی به دو دسته دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی تقسیم می شود .

- دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب هایی می شود که درون سیستم از باکتری هوازی و سیستم هوادهی ( بلوئر ) استفاده می شود .

- دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی و سپتیک تانک می باشد که درون این دستگاه ها باکتری هوازی بدلیل عدم رسیدن اکسیژن طی چند روز ابتدایی راه اندازی دستگاه می میرند و بعداز آن باکتری های بی هوازی شروع به فعالیت می نمایند .

بارزه اصلی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی بویی است که از فرآیند تصفیه فاضلاب متصاعد می گردد.

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی دارای بوی بد و مقادیر زیادی گاز متان می باشد ولی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی به هیچ عنوان بویی از تجزیه فاضلاب بوجود نمی آید . البته بوی بد حاصل از فعالیت باکتری های بی هوازی توسط ونت قابل انتقال به بالاترین نقطه ساختمان می باشد . لذا نگرانی از این بابت برای خریدار دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی وجود نخواهد داشت .
تفاوت دیگر دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی این است که خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی کاملا" بیرنگ می باشد ولی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی اصولا" کدر می باشد . یعنی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی حتما" می بایست به چاه جذبی هدایت گردد ولی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی می تواند بصورت روان آب درون جوی و زمین های کشاورزی استفاده گردد .

دستگاه تصفیه فاضلاب

هزینه دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی اغلب چند برابر دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی است لذا در جایی که اداره محیط زیست اجازه حفر چاه جذبی را به خریدار می دهد پیشنهاد به این است بدلیل صرفه اقتصادی در کوتاه مدت از دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی همچون سپتیک تانک پلی اتیلن استفاده شود .

در بلند مدت سود حاصل از برگشت پساب تصفیه شده پکیج تصفیه فاضلاب هوازی هزینه ابتدایی را توجیه می نماید .

دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

شرکت ناب زیست سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی
امروزه با توجه به خطرات زیست محیطی که تصفیه نکردن فاضلاب دارد ، تصفیه فاضلاب بعنوان پارامتری مهم در تصمیم دولتمردان و سیاست گذاران محیط زیست اثر گذار می باشد. باتوجه به پراکندگی مجتمع های مسکونی و مشکلات و هزینه بر بودن ساخت تصفیه خانه های تصفیه فاضلاب به دلیل هزینه بالای طراحی و ساخت و اشغال فضای زیاد و زمان ساخت تصفیه فاضلاب و قابل ارتقاء نبودن اینگونه تصفیه خانه های فاضلاب استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب انسانی به صورت بتنی ، فلزی یا پلی اتیلنی به یکی از مقرون به صرفه ترین نوع تصفیه فاضلاب تبدیل شده است .
این نوع دستگاه تصفیه فاضلاب به دلیل سرعت عمل بالا در زمان طراحی و هزینه پایین ساخت در مقایسه با سایر روش ها همیشه مورد توجه پیمانکاران امور قرارمیگیرد. فاضلاب خروجی همه فاضلاب های تصفیه شده در همه کشورها باید دارای استاندارد خروجی مطابق با شرایط آنها باشد که کشور خودمان هم شامل همین قانون می باشد. استاندارد خروجی آب از دستگاه تصفیه فاضلاب با توجه آیین نامه های محیط زیست تدوین میشود. خروجی فاضلاب در این نوع سیستم های تصفیه فاضلاب با روش های تصفیه فاضلاب گوناگون در صورت طراحی اصولی و مهندسی ساخت به راحتی به این خروجی ها دست پیدا می کند. آب خروجی از دستگاه تصفیه فاضلاب انسانی با خروجی های خاص و مورد قبول را میتوان بعد از گند زدایی و ضدعفونی با باقی مانده کلر آزاد به مقدار0/5 جهت آبیاری باغ وفضای سبز. استفاد نمود. همچنین ریختن این نوع آبها در رودخانه، دریا، چاه های جذبی بلامانع می باشد.

دستگاه تصفیه فاضلاب

مزایای استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی
استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب دارای مزایای فراوانی می باشد. که در زیر به چند مورد اشاره خواهد شد.
• هزینه پایین ساخت
• قابل حمل بودن
• قابل ارتقاءبودن ظرفیت
• اشغال کم محیط
• مصرف انرژی بهینه
• قابل استفاده در فضای ومحیط بسته
• نصب و راهبری آسان
• خروجی عالی واستاندارد
• قابلیت طراحی درابعاد خاص
• بدون بو بودن فرآیند

واحدهای تشکیل دهنده دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی
o واحد آشغالگیری ریز و درشت
o واحد متعادل سازی
o واحد هوادهی
o واحد ته نشینی
o واحد شناورسازی
o واحد گندزدایی
o واحد فیلتراسیون نهایی
o واحد نگهدای لجن
o واحد تاسیسات و برق

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب بستگی به نحوه تصفیه فاضلاب (هوازی یا بی هوازی) و شرایطی از قبیل حجم فاضلاب انسانی، شرایط محل نصب، نوع متریال مورد استفاده در ساخت دارد. قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب در واحدهای ویلایی از 2.8 میلیون تومان آغاز و تا 2 میلیارد تومان برای بیمارستان ها و مجتمع های مسکونی بزرگ ادامه دارد.
این نوع دستگاه ها برای فاضلاب انسانی از ظرفیت 5 الی 125 مترمکعب در روز مقرون به صرفه است. که با توجه به روش های نوین تصفیه فاضلاب ابعاد دستگاه تصفیه فاضلاب انسانی متغیر می باشد.
معمولا به دلیل ترافیکی شدن و کاهش قیمت حمل و نقل عرض این نوع دستگاه ها را 2.5 متر و ارتفاع را از 3متر در طراحی در نظر میگیرند. ابعاد بالاتر از این باعث ترافیکی شدن حمل بار میشود که افزایش قیمت حمل و نقل را در بردارد. برای ظرفیت های بیشتر از 120 مترمکعب بصور مثال دستگاه تصفیه فاضلاب با دبی 250 مترمکعب از دو دستگاه تصفیه فاضلاب 125 مترمکعبی استفاده می شود . 
قبل از طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی نیاز به بازدید یا گزارش موقعیت محل نصب دستگاه می باشد که با توجه به شرایط موجود اقدام به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب خواهد شد. جنس بدنه دستگاه در قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب نقش اولی و اساسی را دارا می باشد. که اصولا شرکت ناب زیست استفاده از پلی اتیلن دوجداره را در طراحی اعمال میکند.

دستگاه تصفیه فاضلاب
تابلو برق دستگاه تصفیه فاضلاب از بهترین برندهای کره / اروپایی انتخاب میشود به صورت دستی یا PLC طراحی میشود. تجهیزات هوا ساز از برند های اروپایی و آمریکایی می باشد. انتخاب یا عدم استفاده از موارد ذکر شده در قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب نقش بسزایی دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب و محاسبه ظرفیت می توانید با دفتر ناب زیست تماس بگیرید .

طراحی دستگاه فاضلاب و تشخیص هوازی یا بی هوازی بودن دستگاه تصفیه فاضلاب نیازمند تجربه است. استفاده از قدرت تصفیه "خاک" در تصفیه فاضلاب پارامتری است که چنانچه طراح دستگاه تصفیه فاضلاب با در نظر گفتن پارامترهای زیست محیطی از آن بتواند استفاده نماید می تواند تا حد زیادی قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب را کاهش داده و بهینه نماید . به طور مثال در منطقه ای که سطح آب زیرزمینی بالا نیست و پساب خروجی از فاضلاب دارای بار میکروبی صنعتی نیست می توان از سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب استفاده نمود چرا که سپتیک تانک تا حد زیادی بار آلودگی پساب فاضلاب را میگیرد و به خاک درون چاه جذبی قدرت آن را می دهد که براحتی بافت لجن های موجود در پساب فاضلاب را بشکند . همچنین خاک در از بین بردن بوی بد حاصل از دستگاه تصفیه فاضلاب بسیار موثر است . 

لذا استفاده از تجربه در طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب می تواند جزء مهمترین ویژگی ها و داشته های طراح دستگاه فاضلاب در نظر گرفته شود . مهندسین مجرب در زمینه طراحی دستگاه فاضلاب اعم از تصفیه فاضلاب خانگی ، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب پزشکی و ... همواره علم خود را در این زمینه به فروش میگذارند . این حق طبیعی آنهاست . ما در مجموعه ناب زیست سعی میکنیم تا حد ممکن تجربه خودمان را بصورت رایگان در اختیار خریداران دستگاه تصفیه فاضلاب قرار دهیم . 

بمنظور برخورداری از تجربه کارشناسان شرکت ناب زیست می توانید با شماره 02188721092 و موبایل 09124265750 تماس حاصل فرمائید. خرید یا عدم خرید دستگاه تصفیه فاضلاب از شرکت ناب زیست معیار ما جهت ارائه خدمات رایگان در زمینه طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب نیست . همچنین کارشناسان ما تا حد زیادی می تواند به شما در زمینه برآورد قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب اعم از قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی (پکیج تصفیه فاضلاب) یا قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی (سپتیک تانک) کمک نمایند.

شرکتهای سازنده | شرکت های تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب

انتخاب شرکت سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب بدلیل اینکه دستگاه تصفیه فاضلاب بعد از طراحی و تولید نمی تواند مورد بازبینی قرار گیرد و بازبینی در دستگاه تصفیه فاضلاب هزینه ای به مراتب بیش از تعویض دستگاه تصفیه فاضلاب خواهد داشت، از اهمیت ویژه ای برخودار است . بمنظور جستجوی بهترین شرکت سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب اول می بایست بهترین طراحی در زمینه ظرفیت دستگاه تصفیه فاضلاب انجام گیرد . شرکت ناب زیست با وجود تیم طراحی قوی و باجریه یکی از بهترین شرکتهای سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب می باشد. در ادامه باید بهترین تولیدکننده دستگاه تصفیه فاضلاب و بهینه ترین قیمت را در بین شرکت های سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب استخراج نمود . بازدید میدانی از محیط کارخانه تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب تقریبا حکم قرص آرامش بخش به خریدار را دارد چرا که شرکت تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب اعم از دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی یا دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی در صورتی که بداند عملکردش برای سالهای سال مورد بازبینی قرار میگیرد مطمئنا در تولید دستگاه تصفیه فاضلاب هیچ کم و کسری نخواهد گذاشت.

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی

دستگاه تصفیه فاضلاب

همانطور که بیان شد دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی شامل مجموعه دستگاه هایی می شود که شرایط لازم برای فعالیت باکتری های بی هوازی و تجزیه لجن ها و فاضلاب درشت دانه و تبدیل آنها به پساب مایع را فراهم میکند.

مهمترین دستگاه در زمینه تصفیه بی هوازی فاضلاب سپتیک تانک نام دارد . دستگاهی که بواسطه طراحی خاص توانسته امروزه اسم خود را در تقریبا تمامی اجزاء پروژه های عمرانی جای دهد. سپتیک تانک بعنوان اصلی ترین جزء از اجزاء دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی بیش از 50 درصد از مکانیزم تصفیه فاضلاب بی هوازی را بتنهایی انجام می دهد. استفاده از چربی گیر ، دانه گیر و آشغالگیر نیز می تواند مکانیزم عملیات دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی را تکمیل کند. در ادامه به تشریح کامل مکانیزم فعالیت دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی می پردازیم .

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی چیست؟ دستگاه تصفیه فاضلاب بیهوازی چگونه کار می کند؟

در این قسمت به نحوه طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی بعنوان مدلی کم هزینه می پردازیم.

به فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن توسط میکروارگانیسم‌ها انجام می‌گردد، فرآیندهای بی‌هوازی تصفیه فاضلاب می‌گویند. باکتری‌هایی که در این روش فعالیت می‌کنند اغلب در سه مرحله باعث تجزیه مواد آلی می‌شوند.
مراحل تجزیه مواد آلی 1- هیدرولیز 2- اسیدی شدن 3- تولید متان

مرحله اول : هیدرولیز
در اولین مرحله تجزیه، مواد معلق فاضلاب به مواد محلول تبدیل می‌شود. مرحله هیدرولیز که مهم‌ترین مرحله تصفیه بی‌هوازی است 5 تا 15 روز طول می‌کشد و اصولاً خیلی کند ادامه خواهد یافت. در این مرحله تصفیه، مواد پیچیده آلی شکسته شده و به مواد آلی محلول تبدیل می‌شوند که شامل هیدرولیز بیوپلیمرها نظیر پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی و روغن می‌باشد.

مرحله دوم : اسیدی شدن و تولید استات
مرحله اسیدی شدن شامل فرمانتاسیون اسیدهای آمینه و قند و تولید هیدروژن، استات، اسیدهای چرب فرار با زنجیره کوتاه و الکل. در این مرحله از تجزیه بی‌هوازی ممکن است اسیدهای چرب با زنجیر طویل نیز به وجود آید. همچنین استات سازی نیز صورت می‌پذیرد که در آن کلیه محصولات حاصل از دو مرحله 1 و همین مرحله به استات تبدیل می‌شود.
در این مرحله هضم بی هوازی یا تصفیه بی‌هوازی اعمال توأم اسیدی شدن و تولید استات است که در اثر آن مواد آلی ساده حاصل از مرحله هیدرولیز به اسیدی‌های چرب فرار و احتمالاً اسید استیک و سرکه تبدیل خواهند شد.
این مرحله در دستگاه تصفیه فاضلاب بی‌هوازی گاهی به ترش شدن تعبیر شده و اسیدهای آلی حاصل از آن نوع، COD هستند که باکتری‌های مولد متان آن‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند و حاصل این عمل تولید متان است.
مصرف این اسیدها اکسیژن موردنیاز کاهش خواهد یافت. درحالی ‌که در محیط مقادیر قابل ‌توجهی گازکربنیک وجود دارد میزان اکسیژن مورد نیاز کاملاً حذف نخواهد گردید. با پیدایش اسیدهای چرب فرار قطعاً PH محیط پائین آمده و زمان مربوط به انجام مرحله دوم تصفیه بی‌هوازی به کیفیت فاضلاب مربوط است. اگر در فاضلاب قندهای ساده موجود باشد این مرحله به ‌سرعت انجام خواهد گردید و اگر محتوی پروتئین و مواد آلی پیچیده باشد انجام دومین مرحله تصفیه بی‌هوازی به زمان نیاز خواهد داشت.

مرحله سوم : تولید متان
سومین مرحله تولید متان که در آن از استات و ترکیب (H2, Co2) گاز متان تولید می‌گردد و مواد مولد COD به متان تبدیل می‌شوند. در این مرحله بهره‌بردار باید نظارت دائم بر PH، حرارت، مواد سمی موجود در سیستم و مواد مغذی داشته باشد. در اکثر راکتورهای بی‌هوازی این مرحله حدود 5 ساعت به طول خواهد انجامید. در صورت بالا بودن غلظت سولفات در فاضلاب هنگام تصفیه بی‌هوازی امکان احیای سولفات به S H2 نیز وجود خواهد داشت.

مزایای استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب بی‌هوازی
عدم نیاز به قطعات الکترومکانیکال
عدم نیاز به سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
انطباق کامل با الزامات و ضوابط محیط‌زیست .
حذف عملیات گسترده ساختمانی و تأسیساتی.
امکان ایجاد فضای سبز در قسمت بالای سیستم تصفیه فاضلاب بی‌هوازی که در داخل زمین قرارگرفته است.
اقتصادی بودن این سیستم نسبت به سایر سیستم تصفیه فاضلاب

روشهای UASB ، FBR ، UAFB نمونه‌هایی از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیندهای بی‌هوازی بیولوژیکی غالب هستند.
درادامه به ‌اختصار در مورد هر یک از فرایندهای مزبور توضیحاتی داده می‌شود که شرح کامل آنها در مقالاتی به‌صورت مستقل آورده شده است.

روش راکتور بی هوازی رشد چسبیده (UASB)
این سیستم با جریانی روبه بالا نوعی سیستم تصفیه بی‌هوازی فاضلاب یا راکتور بی‌هوازی است که قادر است باراندمان نزدیک به 80% فاضلاب‌های صنعتی با آلودگی شیمیایی بسیار بالا فلزات سنگین و مواد سمی را کاهش داده و فاضلابی مناسب جهت ورود به سیستم‌های هوازی را مهیا سازد.
در این روش بدون حضور اکسیژن و با کمک باکتری‌های بیماری زا بی‌هوازی فاضلاب را تصفیه می‌کنند. این باکتری‌هابا تبدیل مواد آلی و آلوده‌کننده به گاز متان (که قابل‌مصرف در تولید انرژی می‌باشد) نه‌تنها به انرژی برای فعالیت‌های خود در تصفیه فاضلاب نیاز ندارد بلکه قادر به تولید مقادیر قابل‌توجهی انرژی نیز هستند.

راکتور تصفیه بی‌هوازی با رشد چسبیده (UAFB)
این روش از رایج‌ترین فرآیندهای بی‌هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هست.
راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده
در راکتورهای پیش‌تصفیه بی‌هوازی UAFB آکنده‌هایی از جنس پلاستیک به طرز خاص طراحی و ساخته‌شده و به‌صورت صفحات ماتریسی در داخل راکتور تعبیه می‌گردد. این ماتریس‌ها بستر مناسبی را برای رشد و تکثیر میکرو ارگانیزم‌ها که معمولاً به‌صورت بیوفیلم یا غشاء بیولوژیکی رشدی کمتر ایجاد می‌نماید. رشد این بیوفیلم‌ها (غشاء بیولوژیکی) معمولاً بسیار سریع می‌باشد.
مزایا :
تولید لجن این سیستم (UAFB) اندک است
در فرآیند پیش‌تصفیه UAFB از هیچ‌گونه مواد افزودنی استفاده ‌نشده و حتی بواسطه تولید گاز متان این روش می‌تواند انرژی ‌زا هم باشد.
سیستم پیش‌تصفیه UAFB نسبت به سیستم‌های قدیمی و متعارف بی‌هوازی به فضای کمتری نیاز دارد.

روش تصفیه فاضلاب راکتور بی هوازی رشد ثابت (FBR)
راکتور بی‌هوازی رشد ثابت با بسترسیال (FBR) ازنظر طرح فیزیكی مشابه راكتور بستر انبساط یافته با جریان روبه بالا می‌باشد. اندازه دانه ‌بندی بستر مشابه راكتور با بستر انبساط یافته است ؛ برگشت پساب خروجی برای فراهم كردن سرعت كافی روبه بالا مورد استفده قرار می‌گیرد . از فرآیندهای FBR بیهوازی برای تصفیه جریان‌های مواد زائد صنعتی خطرناک مورداستفاده قرارگرفته است.

راكتوربافل دار بی هوازی (Anaerobic Baffled Reactor) :
یکی دیگر از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب استفاده از راکتورهای بی‌هوازی بافل دار می‌باشد. از مهم‌ترین ویژگی این روش سرعت ‌بالای تصفیه آن است.
به دلیل ویژگی‌های هیدرولیکی خاص این نوع راکتور، زمان‌ ماند جامدات در راکتور (SRT) بیشتر از زمان‌ماند هیدرولیکی (HRT) آن است به‌عبارت‌دیگر ویژگی خاص هیدرولیکی سامانه باعث جداسازی زمان‌ماند هیدرولیکی و زمان‌ماند جامدات شده و به این طریق تصفیه مناسب فاضلاب در زمان‌ماند کم‌حاصل می‌گردد.
روش تصفیه بدین ترتیب است که آن فاضلاب با عبور از میان تعدادی اتاقک به‌صورت پایین‌رونده و بالارونده، تصفیه می‌گردد. هر اتاقک از دو بخش پایین‌رونده و بالارونده تشکیل‌شده که معمولاً حجم و عرض بخش بالارونده 3 برابر بخش پایین ‌رونده منظور می‌گردد.
به دلیل تقسیم این راکتور به اتاقک‌های مجزا، سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک‌های آلی و هیدرولیکی دارد و می‌توان گفت حساسیت این سیستم به تغییرات بسیار کمتر از دیگر دستگاه‌های بی‌هوازی مشابه است.
راكتوربافل دار بی هوازی راكتوربافل دار بی هوازی

مزایای سیستم بی‌هوازی ABR :
بهبود فرایند تصفیه با عملکرد مرحله‌ای
راندمان بالا برای فاضلاب‌های صنعتی
عدم نیاز به انرژی
زمان‌ ماند هیدرولیکی کم و زمان ‌ماند مواد جامد بالا
مقاوم در برابر شوک‌های هیدرولیکی و کیفیتی
راه بری ساده و عدم نیاز به سیستم جمع اویی گاز پیچیده

کاربرد روش تصفیه فاضلاب بیهوازی ABR
این سیستم در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، فاضلاب صنایعی که با تغییرات احتمالی در میزان دبی یا آلودگی فاضلاب همراه هستند، فاضلاب‌های شهری و انسانی، فاضلاب اجتماعات کوچک، اجتماعات کم‌ درآمد و فاضلاب مناطقی که با مشکل وجود برق مواجه هستند و نیز به‌عنوان پیش‌تصفیه برای دیگر واحدهای فرایندی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد.

 

سپتیک تانک

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه فاضلاب کارواش

دستگاه تصفیه فاضلاب  دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی  دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی  سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب  تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی  تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی  طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب  دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی  دستگاه تصفیه فاضلاب صنعتی  قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب  دستگاه تصفیه فاضلاب ویلا  دستگاه تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی  سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب در کرج  شرکتهای سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب   2018:04:11
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50