پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی - تصفیه فاضلاب بیمارستان

با توجه به تکلیف وزارت بعداشت و درمان و ادارات آب و فاضلاب شهرستان ها به بیمارستان ها مبنی بر استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب در سر راه پساب خروجی از بیمارستان به سمت اگوی شهری و یا جریان رودخانه ها ما نیز بر آن شدیم در ادامه مبحث به تعریف و تشریح پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان بپردازیم. در ادامه با ما باشید تا به سوالاتی از قبیل قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان، نحوه محاسبه ظرفیت دستگاه تصفیه فاضلاب در بیمارستان ها و ... پاسخ دهیم .

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب خروجی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري هستند اما ممکن است دارای مواد و ترکیبات بالقوه سمی و عفونی نیز باشند که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد .

 در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه مقادیر زیادي آب در بیمارستان ها مصرف می گردد، فاضلاب تولیدي به صورت رقیق شده می باشد و پساب خروجی از بیمارستان ها ومراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه اضافی در تصفیه خانه هاي فاضلاب شهري تصفیه می گردند، بدون آنکه خطر خاص بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد .

فقط تحت شرایط خاص نظیر شیوع بیماریهای اسهال حاد زائدات بیماران باید به طور اختصاصی جمع آوري و گندزدایی شوند. در کشورهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد، تخلیه فاضلاب (بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی) به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه شده به طور ناقص باعث مخاطرات اجتناب ناپذیری بر روی بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد.

لازم به ذکر است که اثرات سمی مواد شیمیایی موجود در فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستانی) بر روی باکتری و میکروارگانیسمهای فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب از خطرات دیگر موجود در فاضلابهای بیمارستان ها و مراکز درمانی میباشد .

تصفیه فاضلاب بیمارستان

 بیمارستانهایی که به شبکه جمع آوری فاضلاب وصل نیستند می توانند تصفیه خانه اختصاصی داشته باشند . امروزه بدلیل مشکلات کمبود آب که در تمام جهان بالاخص در ایران پیش رو داریم ایجاب می نماید از آب خروجی از پساب فاضلاب بیشتر از 3 بار استفاده نمائیم . در این صورت ضروری است از پکیج تصفیه فاضلاب بمنظور تصفیه فاضلاب بیمارستان استفاده گردد . 

یک سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی کارآمد باید دارای واحدهاي زیر باشد.

تصفیه اولیه جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته می شود. 95 % باکتريها و تصفیه بیولوژیکی ثانویه که بیشتر تخم انگلها را به همراه 90% آلودگی و بخش مهمی از ویروسها به همراه لجن ته نشین شده حذف خواهند کرد. پساب خروجی از تصفیه ثانویه تقریباً عاري از عوامل بیماریزا انگلی خواهد بود ولی هنوز مقادیر مهمی از باکتريها و ویروسها را به همراه خود خواهد داشت. 

تصفیه تکمیلی : پساب خروجی از تصفیه ثانویه احتمالاً دارای مواد آلی خواهد بود که جهت گندزدایی مناسب نمیباشد. بنابراین پساب باید فرآیند تصفیه تکمیلی نظیر لاگون را طی کند. اگر زمین کافی و یا شرایط مناسب براي احداث لاگون وجود ندارد می توان صافی ماسه ای تند جهت کاهش جامدات معلق را استفاده کرد. 

گندزدایی با کلر: جهت رساندن مقادیر میکروبی به آن حدی که در طبیعت وجود دارد پساب خروجی از تصفیه تکمیلی باید فرآیند کلرزنی تا نقطه شکست را نیز پشت سر بگذارد. گندزدایی ممکن است با دی اکسید کلر(بسیار کارآمد) هیپوکلرید سدیم یا گاز کلر انجام گیرد. سایر گزینه ها شامل روش هایی نظیر استفاده از اشعه ماوراء بنفش می باشد.

گندزدایی پساب خروجی به ویژه در نقاطی که پساب به مناطق ساحلی وارد میگردد که محل زیست سخت پوستان میباشد و مردم منطقه عادت به خوردن سختپوستان به صورت خام دارند با دقت و نظارت بیشترضروری تر می باشد.

تصفیه لجن : لجن ناشی از تصفیه فاضلاب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند هضم بیهوازي است. یک روش جایگزین جهت بی خطرسازی لجن حاصل، خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه زائده های عفونی می باشد. تصفیه فاضلاب بیمارستانی در داخل محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد که داراي مقادیر زیادي تخم انگل و سایر عوامل بیماریزا می باشد.

تصفیه فاضلاب بیمارستان

 

تصفیه فاضلاب بیمارستان

 

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

جهت استعلام قیمت و نحوه محاسبه ظرفیت مورد نیاز پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی ضروری است با کارشناسان خبره واحد فنی و مهندسی شرکت ناب زیست تماس بگیرید . برخی از بیمارستان هایی که پکیج تصفیه فاضلاب آنها توسط شرکت ناب طراحی ، تولید و اجرا شده است در قسمت پروژه های همین سایت قابل مطالعه هستند . 

بدنه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی می تواند پلی اتیلن و یا فلزی و در برخی موارد که محدودیت فضا وجود دارد کامپوزیت استفاده گردد . از نظر این شرکت بدنه پلی اتیلن مورد استفاده در ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان بدلیل قابلیت دفن درون زمین بدون سازه نگهبان همچنین صرفه اقتصادی دارای ارجحیت نسبت به مابقی مدلها می باشد . 

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی بستگی به میزان فاضلابی دارد که در روز از بیمارستان تولید و به بیرون دفع می گردد و در محدوده 580 میلیون ریال برای بیمارستانی 36 تختخوابی تا 8 میلیارد ریال برای بیمارستان 500 تختخوابی قایل تصور است . 

دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستان

مروری کوتاه بر اجزا تشکیل دهنده دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستان و وظایف هر یک از آنها :

آشغالگیر (Screen) :

آشغالگیر، در سیستم تصفیه فاضلاب، جهت جداسازی اجزای بزرگ و آشغال­ های موجود در فاضلاب می­باشد. این آشغالگیر می­تواند به صورت شبکه های فلزی با مش بندی مناسب (آشغالگیر دستی) یا آشغالگیر مکانیکی باشد. عدم جداسازی آشغال­ ها و ذرات و اجزای بزرگ در ورودی فاضلاب، می­تواند سبب آسیب به سایر سیستم های مکانیکی در سایر مراحل تصفیه باشد.

مخزن هوادهی (Aeration chamber) :

مخزن یا تانک هوادهی، مهم­ترین بخش پروسه تصفیه بیولوژیکی می­باشد. در این قسمت، هوا توسط بلوئر یا دمنده های هوا، تولید شده و توسط دیفیوزرهای تعبیه شده در کف مخزن، در کل مخزن یا تانک هوادهی به صورت منظم پخش می­شود. هوای تولید شده، سبب می­شود تا  باکتری ­های هوازی، توسط آن شروع به فعالیت و تکثیر کرده و پروسه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب (تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب) انجام شود. در این مرحله مواد آلی موجود در فاضلاب تجزیه شده و تبدیل به توده ­ها و لخته ­های بیولوژیکی می­شوند.

مخزن ته نشینی (Sedimentation chamber) :

در مخزن ته­ نشینی، لخته ­های بیوژیکی تولید شده در تانک یا مخزن هوادهی، در سطح انتهای مخزن ته ­نشین شده و پساب شفاف شده از خروجی بالای مخزن (وی-ناچ)، خارج می­شود. درصورت طراحی مهندسی و صحیح سیستم تصفیه خانه  و اجرای دقیق تصفیه خانه، BOD  پساب خروجی بهداشتی، در این قسمت به کاهش بالای 90 درصد خواهد رسید.

مخزن نگهداری پساب و کلرزنی (Disinfection chamber) :

پساب شفاف شده از قسمت ته­ نشینی، توسط ایر-لیفت پمپ به مخزن نگهداری پساب انتقال داده می­شود. پمپ ایر-لیفت پمپی است که توسط هوا، عمل لیفت و انتقال را انجام می­دهد. خط تغذیه هوای این پمپ، از بلوئرهای هوادهی تصفیه­ خانه تامین­ می­شود.در این قسمت پساب جهت کلرزنی، به قسمت کلرزنی به صورت ثقلی منتقل می­شود.

جهت کلرزنی و گندزدایی پساب، از این مخزن می­توان استفاده کرد . در این قسمت توسط پکیج کلرزن، کلر به صورت هیپوکلرید سدیم یا کلسیم، به پساب تزریق می­شود. در مخزن کلرزن عمدتا توسط صفحات جداگر، طول مسیر حرکت جریان ترکیبی مایع، افزایش می­یابد. همچنین در برخی سیستم­های اجرایی، کلر به خط لوله مارپیچ شکل تزریق می­شود.

تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش کلرزنی

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب بیمارستانی است ( تصفیه فاضلاب بیمارستانی ) .

کاربرد کلر گازی ارزانتر و موثرتر از هیپوکلریت کلسیم یا سدیم است . کاربرد کلرگازی امکان آلودگی محیط زیست به ویژه مسمومیت کارگران تصفیه خانه را به همراه دارد .

کلر بلا فاصله پس از ورود به آب تجزیه شده و اسید هیپو کلروس و یون اکسید کلر تولید می نماید .

خاصیت گند زدایی و میکروب کشی اسید هیپو کلروس بیشتر از یون اسید کلر است . نسبت تبدیل کلر به اسید هیپو کلروس و یون اکسید کلر تابعی است از درجه ی اسیدی و درجه ی گرمای فاضلاب بیمارستانی .

پس از تجزیه و به علت وجود موادی اکسید پذیر مانند آهن ، منگنز، اسید سولفوریک و مواد آلی در فاضلاب بیمارستانی نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد ، تولید کلرورهای گوناگونی را می کند که اثر کشنده ای بر باکتریها نداشته و به علت ثبات آنها کلر آنها آزاد نمی باشد.

سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تاثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه ی اسیدی فاضلاب کلرامین های مختلفی را تولید مینماید.

مراحل مختلف تاثیر کلر بر فاضلاب بهنگام تصفیه فاضلاب

در مرحله اول کلری که به پساب فاضلاب اضافه می کنیم صرف تولید کلرور میشود و از حوزه عمل بیرون می آید و در نتیجه اگر ما کلر را اندازه بگیریم صفر است .

در مرحله دوم کلر صرف تولید کلرآمین ها می گردد و اگر کلر را اندازه بگیریم شاهد افزایش مقدار کلر آب می شویم .

در مرحله سوم کلر اندازه گیری شده کاهش مییابد به دلیل اینکه کلر بر کلر آمین ها اثر کرده و آنها را اکسید می کند تا به نقطه ای می رسد که به آن نقطه شکست Break point می گویند .

در مرحله چهارم که در واقع بعداز نقطه شکست یا Break point می باشد کلر آزاد و ترکیبات کلردار آلی تولید می شود که صرف گندزدایی می شود .

نکات مهم در تصفیه فاضلاب با کلر

 1.  اثر میکروب کشی کلر در تصفیه پساب فاضلاب در PH پایین بهتر است به طوری که کارایی کلر در PH=7 حدود 85 درصد ، PH =8 حدود 30 درصد ودر PH=9 تنها حدود 5 درصد است .
 2. اسید هیپو کلروس موثرترین عامل گندزدایی فاضلاب است.
 3.  نقطه شکست بستگی به مقدار ماده اکسید پذیر و آمونیاک می باشد .
 4. در تصفیه فاضلاب باید مدت زمان تماس کلر با فاضلاب 15 تا 30 دقیقه انتخاب گردد.
 5. در محاسبات تقریبی می توان مقدار کلر لازم برای گندزدایی فاضلاب بیمارستانی و خانگی را نزدیک به 2 تا 5 گرم برای هر نفر در شبانه روز پیش بینی نمود.
 6. کاربرد کلر بجز گندزدایی موجب کاهش بوی فاضلاب بیمارستانی و سبب کاهش مواد روغنی و درجه کدری فاضلاب می شود . همچنین بوی کلر حشرات را از فاضلاب بیمارستانی دور می کند .
 7. در موقع راهبری تصفیه خانه کلرزنی باید به اندازه باشد که هنوز دست کم 0.3 تا 0.5 میلی گرم در لیتر کلر آزاد باقی مانده باشد.

ضمنا برای کلر زدایی پساب از ترکیبات گوگردی نظیر گاز SO2 و یا تیو سولفات سدیم Na2S2O3 استفاده می شود.

مخزن ذخیره لجن (Sewage holding tank) :

لجن انباشت شده در انتهای مخزن ته ­نشینی، توسط پمپ انتقال لجن که به صورت ایر- لیفت پمپ می­باشد، به مخزن ذخیره لجن انتقال داده می­شود. پمپ ایر-لیفت پمپی است که توسط هوا، عمل لیفت و انتقال را انجام می­دهد. خط تغذیه هوای این پمپ، از بلوئرهای هوادهی تصفیه­خانه تامین می­شود.لجن انباشته شده در این مخزن، در دوره­های عمدتا چندماهه (بسته به ظرفیت مخزن) باید تخلیه شود. همچنین این می­تواند با پروسه ­های تصفیه تکمیلی (مانند فیلتر پرس)، آبگیری شده و تبدیل به پسماند جامد و خشک شود.

پمپ انتقال لجن (Sewage pumps) :

پمپ انتقال لجن عمدتا ایر-لیفت پمپ می­باشد. پمپ ایر-لیفت پمپی است که توسط هوا، عمل لیفت و انتقال را انجام می­دهد. خط تغذیه هوای این پمپ، از بلوئرهای هوادهی تصفیه­ خانه تامین می­شود

کلریناتور (Chlorinator) :

پکیج کلرزن یا سیستم کلریناتور، شامل اجزای اصلی زیر می­باشد:

 • مخزن جهت ترکیب پود کلر (هیپو کلرید کلسیم یا سدیم) با نسبت تعیین شده با آب، و تولید مایع کلر
 • پمپ تزریق کلر مایع تولید شده
 • میکسر و پروانه و شافت جهت همزنی و تولید مایع کلر

تابلو برق :

تابلو برق جهت کنترل اجزای الکترومکانیکال و برقی تصفیه­ خانه می­باشد. این تابلو توسط مهندسین متخصص برق، متناسب با توان اجزای برقی و تعداد آنها، طراحی و اجرا می­شود. مهم ترین اجزای الکترومکانیکال تصفیه خانه بلوئرهای هوادهی و پمپ­ ها می­باشند.

سیستم تامین هوا، دمنده هوا (Blowers) :

تامین هوای مورد نیاز جهت انجام پروسه تصفیه بیولوژیکی، توسط دمنده ها یا بلوئرهای هوادهی می­باشد. مهم ترین پارامتر در انتخاب بلوئر مناسب، میزان ظرفیت تولید هوا (مترمکعب در ساعت)، و فشار مورد نیاز جهت انتقال هوا ( حداکثر ارتفاع مخازن هوادهی) می­باشد. بلوئرهای هوادهی به دو صورت ساید چنل جهت ظرفیت­های پایین تر و روتز بلوئر (دمنده­هایی با قدرت بالا) می­باشند.

لوله های انتقال هوا و لجن و تجهیزات جانبی.

شامل پایه های نگهدارنده و تمامی لوله کشی هایی است که بمنظور انتقال هوای تولیدی توسط بلوئر، انتقال لجن و ... می بایست توسط تیم نصب انجام گیرد .

سایر محصولات :

فیلتر پرس

پکیج تصفیه فاضلاب

مخزن پلی اتیلن

سپتیک تانک

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

2017:09:27

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی - راکتور بی هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی دستگاهی است مشتمل بر یک فرایند بیولوژیکی  که در آن میکروارگانیسم ها در صورت عدم وجود اکسیژن ، آلاینده های آلی را تخریب می کنند.

در یک چرخه اصلی تصفیه بی هوازی ، فاضلاب وارد یک مخزن بیوراکتور می شود.

بیوراکتور حاوی ماده ای ضخیم و نیمه جامد است که به عنوان لجن شناخته می شود و از باکتری های بی هوازی و سایر میکروارگانیسم ها تشکیل شده است.

این میکروارگانیسم های بی هوازی یا "بی هوازی ها" ماده تخریب پذیر موجود در فاضلاب را هضم می کنند.

در نتیجه پساب با نیاز اکسیژن کمتر بیولوژیکی (BOD) ، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) و / یا کل مواد جامد معلق (TSS)، به عنوان محصولات جانبی بیوگاز حاصل می شود.

ساده ترین مدل پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی UABR می باشد. یعنی راکتور با بافل های جدا کننده پایین و بالارونده

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی برای تصفیه انواع جریان های پساب صنعتی مانند کشاورزی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، لبنیات ، خمیر و کاغذ و صنایع نساجی و همچنین لجن فاضلاب شهری و فاضلاب استفاده می شود.

فن آوری های بی هوازی به طور معمول برای جریانهایی با غلظت بالای مواد آلی (که به عنوان BOD ، COD یا TSS بالا اندازه گیری می شوند) ، غالباً قبل از تصفیه هوازی مستقر می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی همچنین برای کاربردهای تخصصی مانند تصفیه فاضلاب با مواد معدنی یا آلی با کلر استفاده می شود و برای تصفیه فاضلاب گرم صنعتی مناسب است.

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی چگونه کار می کند؟

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی نوعی از درمان بیولوژیکی است که در آن از میکروارگانیسم های بی هوازی برای تجزیه و حذف آلاینده های آلی از فاضلاب استفاده می شود.

در حالی که سیستم های تصفیه بی هوازی ممکن است اشکال مختلفی به خود بگیرند ، آنها به طور کلی شامل نوعی از بیوراکتور یا مخزن قادر به حفظ محیط عاری از اکسیژن مورد نیاز برای کمک به فرایند هضم بی هوازی هستند.

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی از دو مرحله تشکیل شده است:

 1. یک مرحله اسیدی شدن
 2. مرحله بعدی تولید متان

هر دو فرآیند درون پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی در تعادل پویا اتفاق می افتند.

در مرحله اولیه تشکیل اسید، بی هوازی ها ترکیبات آلی پیچیده را به اسیدهای آلی فرار ساده تر با زنجیره کوتاه تجزیه می کنند.

مرحله دوم ، که به عنوان مرحله تولید متان شناخته می شود ، شامل دو مرحله می باشد:

Acetogenesis: که در آن بی هوازها اسیدهای آلی را تشکیل می دهند تا استات ، گاز هیدروژن و دی اکسید کربن تشکیل دهند.

Methanogenesis: که در آن میکروارگانیسم های بی هوازی سپس بر روی این مولکولهای تازه شکل گرفته عمل می کنند تا گاز متان و دی اکسید کربن تشکیل دهند.

این فرآورده های فرعی را می توان برای استفاده به عنوان سوخت مورد استفاده مجدد قرار داد ، در حالی که فاضلاب می تواند برای تصفیه بیشتر و / یا تخلیه هدایت شود.

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

بسته به نیازهای خاص برنامه و الزامات تأسیسات ، سیستم های تصفیه فاضلاب بی هوازی می توانند به عنوان واحدهای تک یا چند مرحله ای طراحی شوند ، به این معنی که می توان آنها را با یک مخزن اسیدی سازی مجزا و واحد بیوراکتور تنظیم کرد.

انواع متداول سیستم های تصفیه فاضلاب بی هوازی شامل موارد زیر است:

تالاب های بی هوازی

تالابهای بی هوازی استخرهای بزرگ ساخته شده توسط انسان هستند که به طور معمول بین 1-2 هکتار در ابعاد و تا 20 فوت عمق دارند.

آنها به طور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب کشاورزی ناشی از تولید گوشت و همچنین تصفیه سایر جریان های فاضلاب صنعتی و همچنین به عنوان یک مرحله اصلی در تصفیه فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرند.

فاضلاب به طور معمول به پایین تالاب ، جایی که برای تشکیل یک لایه مایع بالایی و یک لایه لجن نیمه جامد حل می شود ، لوله کشی می شود.

لایه مایع از رسیدن اکسیژن به لایه لجن جلوگیری می کند و باعث می شود فرآیند هضم بی هوازی باعث تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب شود.

به طور متوسط ، این روند می تواند به اندازه چند هفته یا شش ماه طول بکشد تا سطح BOD / COD به محدوده هدف برسد.

باکتری های بی هوازی از شرایط خاص محیطی مانند دمای آب گرم (85-95 درجه فارنهایت) و pH تقریباً خنثی حمایت می کنند . بنابراین ، حفظ شرایط بهینه باعث افزایش میزان فعالیت میکروارگانیسم های بی هوازی می شود ومنجر به مدت زمان کوتاه تر نگه داشت فاضلاب می شود.

میزان تنفس بی هوازی همچنین می تواند توسط تعدادی از عوامل از جمله نوسانات غلظت BOD / COD و وجود موادی مانند سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم محدود شود.

راکتورهای پتو لجن بی هوازی (Anaerobic sludge blanket reactors)

راکتورهای پتو لجن (ASBR) نوعی از پکیج های تصفیه فاضلاب بی هوازی است که فاضلاب از طریق " blanket " شناور آزاد ذرات لجن معلق منتقل می شود.

از آنجا که بی هوازهای موجود در لجن ، مواد آلی موجود در فاضلاب را هضم می کنند ، آنها در دانه های بزرگتر که در پایین مخزن راکتور مستقر می شوند ، تکثیر و جمع می شوند و برای چرخه های آینده قابل بازیافت هستند.

پساب تصفیه شده به سمت بالا و خارج از واحد جریان می یابد. بیوگازهای حاصل از فرآیند تخریب توسط هودهای مجموعه در کل چرخه تصفیه جمع آوری می شوند.

پتوی لجن بی هوازی سرریز (UASBs) :

در تصفیه UASB ، فاضلاب به پایین بیوراکتور UASB با جریان به سمت بالا پمپ می شود.

این امر باعث می شود تا هنگام ورود فاضلاب به داخل آن ، پتو لجن شناور شود.

بستر لجن دانه ای گسترده (EGSBs) :

EGSB شباهت زیادی به فناوری UASB دارد و یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی این است که فاضلاب از طریق سیستم مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد تا ارتباط بیشتری با لجن ایجاد کند.

آنها همچنین معمولاً از UASB بلندتر هستند و جریانهای تأثیرگذار با سرعت بیشتری پایدار می شوند.

در نتیجه ، EGSB ها می توانند جریانهایی را با بارهای بیشتری از ارگانیک ها نسبت به سیستم های UASB تصفیه کنند.

راکتورهای با تابش بی هوازی (ABR) :

ABR ها با محفظه های نیمه محصور ساخته شده اند که توسط حفره های متناوب از یکدیگر جدا می شوند. حفره ها جریان صاف جریان فاضلاب را قطع می کنند و با عبور از ورودی راکتور به سمت خروجی ، تماس بیشتر با پتو لجن را ترغیب می کنند.

راکتورهای فیلتر بی هوازی

راکتورهای فیلتر بی هوازی از یک مخزن راکتور مجهز به یک نوع فیلتر ثابت به نوعی تشکیل شده است.

میکروارگانیسم های بی هوازی مجاز هستند که خود را در رسانه های فیلتر مستقر کنند و آنچه را که به عنوان یک بیوفیلم شناخته می شود ، تشکیل دهند.

پوشش های فیلتر از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت هستند و مواد متداول آن شامل plastic films ، gravel ، pumice ، bricks و سایر مواد است.

پوشش های جدید فیلتر باید با بی هوازی ها تلقیح شوند و بیوفیلم ممکن است چندین ماه طول بکشد تا جایی که ثابت شود که با ظرفیت کامل آماده تصفیه است.

در پکیج تصفیه فاضلاب با راکتور UASB از فعالیت باکتریهایی صحبت خواهد شد که نه تنها به اکسیژن محلول نیاز ندارند. بلکه حضور اکسیژن آزاد و محلول برای فعالیت انها زیان آور است.

این باکتری ها با تبدیل مواد آلی وآلوده کننده به گاز متان که قابل مصرف در تولید انرژیست , نه تنها به انرژی برای فعالیت های خود در تصفیه فاضلاب بهداشتی نیاز ندارند بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی نیز هستند.

راکتور UASB

راکتور UASB یکی از مهمترین روش های تصفیه فاضلاب بی هوازی است .

یکی از مشکلات روش های تصفیه فاضلاب متعارف نظیر لجن فعال , پیدایش مقدار قابل توجهی لجن زائد است که جمع آوری و تصفیه و دفع آن هزینه های زیادی در بردارد.

درحالی که در روش راکتور UASB علاوه بر اینکه میزان لجن فاضلاب زائد تولید ناچیزی است، لجن ها قبل از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند.

در روش بی هوازی UASB در اثر کاتابولیسم , باکتری ها در تصفیه خانه فاضلاب با به کار بردن مواد آلی برای تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان به عنوان محصول نهایی فعالیت خود تولید می نماید.

پکیج تصفیه فاضلاب در لاگون بی هوازی توام با لاگون های دو زیستی و تکمیلی خود نوع تصفیه بی هوازی است.

منتهی در این روش ها استهسال گاز متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست .

روش تصفیه فاضلاب راکتور UASB از سال 1970 در هلند توسط Lettinga و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس تجربیات به دست آمده از واحدهای آزمایشی در حال حاضر یکی از بهترین ومهمترین روش های تصفیه فاضلاب است.

در راکتور UASB حدود یک سوم تا یک دوم عمق راکتور را باید از لجن هایی که به صورت گرانول باشند پرکرده و فاضلاب با سرعت یکنواخت از پایین آن داخل و در حین پیمودن عمق راکتور , راکتور ضمن تماس با لجن ها مورد تصفیه قرار می گیرد.

مبنای طراحی راکتور UASB می تواند بار هیدرولیکی یا زمان توقف فاضلاب در راکتور یا بارحجمی معادل کیلو COD یا BOD بارگذاری بر هر مترمکعب حجم راکتور باشد . توصیه شده است که طراحی را با بار حجمی انجام و محاسبات را با بار هیدرولیکی کنترل نمود.

در تصفیه فاضلاب به وسیله راکتور UASB و هضم مواد پروتئینی , کربوهیدرات ها و چربی و روغن مجموعا چهار مرحله قابل پیش بینی است .

هیدرولیز
تجزیه اسیدی
پیدایش اسید استیک
تولید متان
در هیدرولیز مولکول های درشت و پیچیده به ترکیبات محلول یا مولکول های سبک تبدیل می شوند .

پروتئین ها و کربوهیدرات ها به ترتیب به اسید های آمینه و قند محلول و چربی ها به اسید چرب با مولکول های دراز و گلیسیرین تبدیل می گردند .

مهمترین عوامل موثر در مراحل چهارگانه هضم بی هوازی عبارت اند از:

 1. درجه حرارت درون پکیج تصفیه فاضلاب
 2. میزان PH پساب
 3. کافی بودن مواد غذایی درون سیستم تصفیه فاضلاب
 4. عدم حضور مواد سمی در پکیج تصفیه فاضلاب
 5. هضم بی هوازی به وسیله راکتور UASB به شدت به درجه حرارت مربوط است .

در حرارت 35 تا 40 درجه سانتی گراد باکتری های مزوفیلیک و در 55 درجه سانتی گراد باکتری های ترموفیلیک دخالت دارند .

 

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

 همانطور که بیان شد سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی شامل مجموعه پکیج هایی می شود که شرایط لازم برای فعالیت باکتری های بی هوازی و تجزیه لجن ها و فاضلاب درشت دانه و تبدیل آنها به پساب مایع را فراهم میکند.

مهمترین دستگاه در زمینه تصفیه بی هوازی فاضلاب سپتیک تانک نام دارد . دستگاهی که بواسطه طراحی خاص توانسته امروزه اسم خود را در تقریبا تمامی اجزاء پروژه های عمرانی جای دهد. سپتیک تانک بعنوان اصلی ترین جزء از اجزاء پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی بیش از 50 درصد از مکانیزم تصفیه فاضلاب بی هوازی را بتنهایی انجام می دهد .

استفاده از چربی گیر ، دانه گیر و آشغالگیر نیز می تواند مکانیزم عملیات پکیج تصفیه خانه فاضلاب بی هوازی را تکمیل کند. در ادامه به تشریح کامل مکانیزم فعالیت پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی می پردازیم .

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی چیست ؟

در این قسمت به نحوه طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی بعنوان مدلی کم هزینه می پردازیم.

به فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن توسط میکروارگانیسم‌ها انجام می‌گردد، فرآیندهای بی‌هوازی تصفیه فاضلاب می‌گویند. باکتری‌هایی که در این روش فعالیت می‌کنند اغلب در سه مرحله باعث تجزیه مواد آلی می‌شوند.

مراحل تصفیه فاضلاب بی هوازی

1- هیدرولیز 2- اسیدی شدن 3- تولید متان

مرحله اول : هیدرولیز

در اولین مرحله تجزیه، مواد معلق فاضلاب به مواد محلول تبدیل می‌شود. مرحله هیدرولیز که مهم‌ترین مرحله تصفیه بی‌هوازی است 5 تا 15 روز طول می‌کشد و اصولاً خیلی کند ادامه خواهد یافت. در این مرحله تصفیه، مواد پیچیده آلی شکسته شده و به مواد آلی محلول تبدیل می‌شوند که شامل هیدرولیز بیوپلیمرها نظیر پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی و روغن می‌باشد.

مرحله دوم : اسیدی شدن و تولید استات

مرحله اسیدی شدن شامل فرمانتاسیون اسیدهای آمینه و قند و تولید هیدروژن، استات، اسیدهای چرب فرار با زنجیره کوتاه و الکل. در این مرحله از تجزیه بی‌هوازی ممکن است اسیدهای چرب با زنجیر طویل نیز به وجود آید. همچنین استات سازی نیز صورت می‌پذیرد که در آن کلیه محصولات حاصل از دو مرحله 1 و همین مرحله به استات تبدیل می‌شود.
در این مرحله هضم بی هوازی یا تصفیه بی‌هوازی اعمال توأم اسیدی شدن و تولید استات است که در اثر آن مواد آلی ساده حاصل از مرحله هیدرولیز به اسیدی‌های چرب فرار و احتمالاً اسید استیک و سرکه تبدیل خواهند شد.
این مرحله در پکیج تصفیه فاضلاب بی‌هوازی گاهی به ترش شدن تعبیر شده و اسیدهای آلی حاصل از آن نوع، COD هستند که باکتری‌های مولد متان آن‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند و حاصل این عمل تولید متان است.
مصرف این اسیدها اکسیژن موردنیاز کاهش خواهد یافت. درحالی ‌که در محیط مقادیر قابل ‌توجهی گازکربنیک وجود دارد میزان اکسیژن مورد نیاز کاملاً حذف نخواهد گردید. با پیدایش اسیدهای چرب فرار قطعاً PH محیط پائین آمده و زمان مربوط به انجام مرحله دوم تصفیه بی‌هوازی به کیفیت فاضلاب مربوط است. اگر در فاضلاب قندهای ساده موجود باشد این مرحله به ‌سرعت انجام خواهد گردید و اگر محتوی پروتئین و مواد آلی پیچیده باشد انجام دومین مرحله تصفیه بی‌هوازی به زمان نیاز خواهد داشت.

مرحله سوم : تولید متان

سومین مرحله تولید متان که در آن از استات و ترکیب (H2, Co2) گاز متان تولید می‌گردد و مواد مولد COD به متان تبدیل می‌شوند. در این مرحله بهره‌بردار باید نظارت دائم بر PH، حرارت، مواد سمی موجود در سیستم و مواد مغذی داشته باشد. در اکثر راکتورهای بی‌هوازی این مرحله حدود 5 ساعت به طول خواهد انجامید. در صورت بالا بودن غلظت سولفات در فاضلاب هنگام تصفیه بی‌هوازی امکان احیای سولفات به S H2 نیز وجود خواهد داشت.

مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

عدم نیاز به قطعات الکترومکانیکال
عدم نیاز به سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
انطباق کامل با الزامات و ضوابط محیط‌زیست
حذف عملیات گسترده ساختمانی و تأسیساتی
امکان ایجاد فضای سبز در قسمت بالای سیستم تصفیه فاضلاب بی‌هوازی که در داخل زمین قرارگرفته است
اقتصادی بودن این سیستم نسبت به سایر سیستم تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب بی هوازی

روشهای UASB ، FBR ، UAFB نمونه‌هایی از سیستم های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب هستند.

لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیندهای بی‌هوازی بیولوژیکی غالب هستند.

درادامه به ‌اختصار در مورد هر یک از فرایندهای مزبور توضیحاتی داده می‌شود که شرح کامل آنها در مقالاتی به‌ صورت مستقل آورده شده است.

روش راکتور بی هوازی رشد چسبیده (UASB)

این سیستم با جریانی روبه بالا نوعی سیستم تصفیه بی‌هوازی فاضلاب یا راکتور بی‌هوازی است که قادر است باراندمان نزدیک به 80% فاضلاب‌های صنعتی با آلودگی شیمیایی بسیار بالا فلزات سنگین و مواد سمی را کاهش داده و فاضلابی مناسب جهت ورود به سیستم‌های هوازی را مهیا سازد.

در این روش بدون حضور اکسیژن و با کمک باکتری‌های بیماری زا بی‌هوازی فاضلاب را تصفیه می‌کنند.

این باکتری‌هابا تبدیل مواد آلی و آلوده‌کننده به گاز متان (که قابل‌مصرف در تولید انرژی می‌باشد) نه‌تنها به انرژی برای فعالیت‌های خود در تصفیه فاضلاب نیاز ندارد بلکه قادر به تولید مقادیر قابل‌توجهی انرژی نیز هستند.

راکتور تصفیه بی‌هوازی با رشد چسبیده (UAFB)

این روش از رایج‌ترین فرآیندهای بی‌هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هست.

راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده راکتور تصفیه بی هوازی با رشد چسبیده

در راکتورهای پیش‌تصفیه بی‌هوازی UAFB آکنده‌هایی از جنس پلاستیک به طرز خاص طراحی و ساخته‌شده و به‌صورت صفحات ماتریسی در داخل راکتور تعبیه می‌گردد. این ماتریس‌ها بستر مناسبی را برای رشد و تکثیر میکرو ارگانیزم‌ها که معمولاً به‌صورت بیوفیلم یا غشاء بیولوژیکی رشدی کمتر ایجاد می‌نماید. رشد این بیوفیلم‌ها (غشاء بیولوژیکی) معمولاً بسیار سریع می‌باشد.

مزایا :

تولید لجن این سیستم (UAFB) اندک است
در فرآیند پیش‌تصفیه UAFB از هیچ‌گونه مواد افزودنی استفاده ‌نشده و حتی بواسطه تولید گاز متان این روش می‌تواند انرژی ‌زا هم باشد.
سیستم پیش‌تصفیه UAFB نسبت به سیستم‌های قدیمی و متعارف بی‌هوازی به فضای کمتری نیاز دارد.

روش تصفیه فاضلاب راکتور بی هوازی رشد ثابت (FBR)

راکتور بی‌هوازی رشد ثابت با بسترسیال (FBR) ازنظر طرح فیزیكی مشابه راكتور بستر انبساط یافته با جریان روبه بالا می‌باشد. اندازه دانه ‌بندی بستر مشابه راكتور با بستر انبساط یافته است ؛ برگشت پساب خروجی برای فراهم كردن سرعت كافی روبه بالا مورد استفده قرار می‌گیرد . از فرآیندهای FBR بیهوازی برای تصفیه جریان‌های مواد زائد صنعتی خطرناک مورداستفاده قرارگرفته است.

راكتوربافل دار بی هوازی (Anaerobic Baffled Reactor)

یکی دیگر از روش‌های بی‌هوازی تصفیه فاضلاب استفاده از راکتورهای بی‌هوازی بافل دار می‌باشد. از مهم‌ترین ویژگی این روش سرعت ‌بالای تصفیه آن است.

به دلیل ویژگی‌های هیدرولیکی خاص این نوع راکتور، زمان‌ ماند جامدات در راکتور (SRT) بیشتر از زمان‌ماند هیدرولیکی (HRT) آن است به‌عبارت‌دیگر ویژگی خاص هیدرولیکی سامانه باعث جداسازی زمان‌ماند هیدرولیکی و زمان‌ماند جامدات شده و به این طریق تصفیه مناسب فاضلاب در زمان‌ماند کم‌حاصل می‌گردد.

روش تصفیه بدین ترتیب است که آن فاضلاب با عبور از میان تعدادی اتاقک به‌صورت پایین‌رونده و بالارونده، تصفیه می‌گردد. هر اتاقک از دو بخش پایین‌رونده و بالارونده تشکیل‌شده که معمولاً حجم و عرض بخش بالارونده 3 برابر بخش پایین ‌رونده منظور می‌گردد.
به دلیل تقسیم این راکتور به اتاقک‌های مجزا، سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک‌های آلی و هیدرولیکی دارد و می‌توان گفت حساسیت این سیستم به تغییرات بسیار کمتر از دیگر پکیج‌های بی‌هوازی مشابه است.
راكتوربافل دار بی هوازی راكتوربافل دار بی هوازی

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب بی‌هوازی ABR

بهبود فرایند تصفیه با عملکرد مرحله‌ای
راندمان بالا برای فاضلاب‌های صنعتی
عدم نیاز به انرژی
زمان‌ ماند هیدرولیکی کم و زمان ‌ماند مواد جامد بالا
مقاوم در برابر شوک‌های هیدرولیکی و کیفیتی
راه بری ساده و عدم نیاز به سیستم جمع اویی گاز پیچیده

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی ABR

این سیستم در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، فاضلاب صنایعی که با تغییرات احتمالی در میزان دبی یا آلودگی فاضلاب همراه هستند، فاضلاب‌های شهری و انسانی، فاضلاب اجتماعات کوچک، اجتماعات کم‌ درآمد و فاضلاب مناطقی که با مشکل وجود برق مواجه هستند و نیز به‌عنوان پیش‌تصفیه برای دیگر واحدهای فرایندی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد.

سایر محصولات تولید گروه صنعتی ناب زیست

دستگاه تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

2018:04:07

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش - دستگاه تصفیه آب کارواش

چگونه اب و پساب کارواش را تصفیه کنیم ؟

قیمت دستگاه تصفیه آب فاضلاب کارواش بر اساس سيستم تصفيه فاضلاب كارواش و یا آب تصفیه کن کارواش قابل برآورد است.

دستگاه تصفیه آب کارواش، پکیج تصفیه پساب کارواش، سیستم تصفیه فاضاب کارواش تماما دربرگیرنده مجموعه تجهیزاتی است که به صاحب کارواش اجازه می دهد از آب مصرفی بصورت مجدد استفاده کند.

دستگاه تصفیه آب و فاضلاب کارواش یکی از پرتقاضا ترین محصولات تولیدی شرکت ناب زیست می باشد .

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

سیستم بازیابی آب شستشوی اتومبیل و کامیون (پکیج تصفیه فاضلاب کارواش) به منظور درمان و از بین بردن آلاینده هایی نظیر خاک ، چربی ، روغن و گریس ، سورفکتانت ها و کاهش COD) Chemical Oxygen Demand) و احیای آب برای استفاده مجدد، طراحی شده است.

شستشوی اتومبیل مجهز به سیستم های تصفیه فاضلاب تا 85٪ از آب تازه را از طریق بازیافت صرفه جویی می کند. آب اصلاح شدخ با خیال راحت برای شستشوی ماشین قابل استفاده مجدد است.

فاضلاب شستشوی اتومبیل ، در صورت عدم تخلیه ، منابع آب آشامیدنی و سیستم زیست محیطی آبزی را به خطر می اندازد.

با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کارواش فاضلاب شستشوی اتومبیل با آلاینده زیاد ، رنگ و بوی بد قابل تصفیه است و آب برداشت شده برای استفاده مجدد / بازیافت مناسب با هر تخلیه مطابق با مقررات زیست محیطی مناسب است.

 فرآیند تصفیه فیزیکی- بیولوژیکی است و به منظور تصفیه آب حاوی: مواد قابل حل ، چربی ها و روغن های معدنی ، هیدروکربن های غیر امولسیون و مواد شوینده طراحی شده است.

چرخه تصفیه فاضلاب کارواش شامل رسوب گذاری ، جداسازی روغن با فیلتر انعقاد و بیوفیلتراسیون است.

پکیج تصفیه آب فاضلاب

 مراحل زیر در ماژول جداسازی استاتیک اتفاق می افتد :

 • رسوب بخشی از مواد جامد (خاک، ماسه و مواد گل آلود به طور کلی) که در قسمت پایین تا زمان تمیز کردن مخزن مستقر می شوند
 • جداسازی روغن که در آن روغنها و هیدروکربنهای غیر امولسیون شده توسط شناور از هم جدا می شوند.

برای تصفیه بیشتر آب، توده مایع تصفیه شده از طریق یک فیلتر منعقد کننده خاص جذب می شود که هرگونه اثری از مواد روغنی را از بین می برد.

مخزن به وسیله بسته شدن اتوماتیک شناور (شاتر) تعبیه شده است که وقتی مایع سبک که در سطح جمع می شود به سطح معینی برسد، کانال خروجی را می بندد و از ریختن روغن جلوگیری می کند.

بخش آخر تصفیه فاضلاب کارواش شامل تصفیه بیولوژیکی با هوادهی طولانی در زیست توده است که در آن فاضلاب هوادهی شده که توسط یک پنکه برقی کنترل شده توسط یک کنترل پنل برقی اختصاصی تغذیه می شود ، عبور می کند.

فیلم ارگانیک فعال شده توسط اکسیژن رسانی ، آلاینده های آلی را تغییر داده و آنها را تخریب می کند.

از دستگاه های هیدرو پنوماتیک نیز برای جمع آوری مواد شناور و لجن حل شده استفاده می شود ، و بطور مداوم آنها را در بخش پیش تصفیه می چرخاند.

تصفیه فاضلاب کارواش

 

چرا تصفیه فاضلاب کارواش ؟

تصفیه فاضلاب کارواش با ارائه راهکاری مناسب، کارآمد و اقتصادی به منظور تصفیه و کنترل بهینه فاضلاب خروجی به منظور جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به همراه استفاده مجدد انجام می پذیرد .

پساب کارواش‌ها حاوی مواد شوینده ، روغن ها، دوده خروجی از اگزوز ، ترکیبات پیچیده آلی، آمونیوم بی فلوراید ( ABF ) و همچنین حلال های مضر برای سلامتی موجودات زنده می‌باشد.

قسمت اعظم این پساب های آلوده به چاه های جذبی هدایت شده و به سفره آب های زیرزمینی وارد می شوند.

برای مثال روزانه بالغ بر ۳۰ درصد و گاهی تا ۵۰ درصد از آب توزیع شده در شهر تهران از همین منابع تامین می گردد. لذا تصفیه پساب و رفع آلودگی محیط زیست کارواش ها امری ضروری و واجد اهمیت خاص می باشد.

دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش

دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش، دستگاهی است که به عمل جداسازی آلاینده های موجود در فاضلاب حاصل از شست و شوی ماشین آلات از پساب کمک می کند.

در حقیقت دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش پساب خروجی از کارواش ها را تصفیه می کند و در اختیار صاحبان کارواش قرار می دهد.

این آلاینده ها شامل روغن و چربی، دترجنت (انواع مواد شوینده)، مواد آلی، شن و گل و لای و … می باشد.

در کارواش ها مصرف آب شیرین بسته به نوع آن : دستی یا اتوماتیک ، با اصطکاک (سایش) یا عدم سایش و .... ، می تواند به طور گسترده ای مطابق روش شستشو از 100 تا 400 لیتر در هر ماشین تغییر کند.

اهمیت دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش را می توان با تصفیه مقدار آب حاصل از شستشوی 100 ماشین ضربدر 400 لیتر معادل 40 مترمکعب و هر متر مکعب آب 1000 تومان در نتیجه صرفه جویی روزانه 40 هزار تومان متوجه شد/

در این کارواش چنانچه یک سال از دستگاه تصفیه کارواش استفاده گردد در انتهای سال حدودا 14 میلیون تومان در هزینه صرفه جویی شده است.

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش با 3 نازل نیز در مقطع کنونی 15 میلیون تومان است یعنی بعد از یک سال این هزینه تبدیل به سود خواهد شد.

در شستشوی با اصطکاک برای تمیز کردن وسایل نقلیه از برس یا نوارهای پرده ای ساخته شده از پارچه یا مواد دیگر استفاده می کند ، در حالی که بدون اصطکاک از نازل های فشار قوی استفاده می کند. علاوه بر این ، یک برس با فشار کم ممکن است برای کمک به چرخه شستشو، در دسترس باشد.
معمولاً فقط نمای بیرونی ماشین شسته می شود. اگر از آن برای شستن اجزای مکانیکی استفاده می شود ، لازم است که به دلیل مقادیر زیاد آلاینده ها و روغنها ، آنالیز خاصی در مورد فاضلاب انجام شود.

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

آلاینده ها

یکی از مهمترین واحدهایی که باید در دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش وجود داشته باشد واحدی است که آلاینده ها و روغن ها را از پساب فاضلاب جدا کند.

در پساب حاصل از شستشوی ماشین ها، بسیاری از آلاینده های خطرناک مانند روغن ، گریس ، سورفاکتانت ، فلزات سنگین و برخی آلاینده های بیولوژیکی وجود دارد.

فاضلاب حاوی ماسه ، خاک و بقایای سطوح نیز به عنوان ذره ای است که از شستشوی کف حاصل می شود.
مشخصه های شیمیایی فاضلاب و آلاینده ها مانند pH ، BOD ، COD ، فسفر ، اکسید نیتروژن ، ازت نیتریک ، نیتروژن آمونیاک ، کلر (در صورت لزوم) ، کل مواد جامد معلق TSS ، هیدروکربن های کل ، کل سورفاکتانت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

تصفیه فاضلاب کارواش معمولاً با دو هدف انجام می گیرد:

۱-تصفیه پساب کارواش بمنظور استفاده مجدد برای شستشوی ماشین ها

۲- تصفیه فاضلاب کارواش بمنظور تخلیه به شبکه فاضلاب مطابق استاندارد محیط زیست

بخش بیولوژیکی به عنوان بیوفیلتراسیون ، فیلتر فشار یا دستگاه فیزیکی و شیمیایی را می توان در جریان پایین از تصفیه گرانش اضافه کرد.

این نوع سیستم ها نیاز به اکسیژن ، منبع تغذیه و کنترل پنل پیشرفته دارند و بعضی اوقات بسته به ویژگی آلاینده ها ، مواد شیمیایی لازم به تصفیه خانه اضافه می شوند.

برای گند زدایی فاضلاب، ازن زنی، تصفیه با UV، تصفیه پراکسید یا عملیات حرارتی می توان استفاده کرد.

در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب کارواش به منظور حصول اطمینان از یک جریان ثابت ، می توان یک مخزن ذخیره سازی (یا یک محفظه برابر سازی) به نوسانات بافر در غلظت و سرعت جریان اضافه کرد.

تصفیه زیستی یک بیوراکتور تخت ثابت است و بنابراین به یک اتاق رسوب ثانویه احتیاج دارد.

دستگاه تصفیه آب در کارواش

دستگاه تصفیه آب کارواش هم در مورد آبی که در ابتدا وارد سیستم شستشو می شود و هم در مورد پسابی که حاصل شستشوی ماشین هاست امری مهم و حائز اهمیت است.

بازیافت آب درون دستگاه تصفیه اب کارواش در تاسیسات شستشوی اتومبیل هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی مساله عملی است.

متأسفانه خطر ابتلا به پاتوژنهای میکروبیولوژیکی در آب شستشو بیش از حد مکرر دست کم گرفته می شود.

شستن ماشین ها در خیابان به مدت طولانی در بسیاری از جوامع محدود شده است.

دلایل محدودیت عمدتاً ملاحظات زیست محیطی بوده است. زیرا آب شستشو حاوی روغن ، روان کننده ، قیر ، مواد معلق ، فلزات سنگین و میکروارگانیسم ها است که غالباً به خاک ختم می شوند و بنابراین خطری برای آب های زیرزمینی محسوب می شوند.

شستشوی اتومبیل که به طور مستقیم بر روی یک مجرا انجام می شود ، محیط را آلوده می کند ، زیرا آب شسته شده کثیف می تواند از طریق کانال های آب باران به داخل آب های سطحی وارد شود. این موضوع خطرناک است و باید این پساب توسط دستگاه تصفیه آب کارواش تصفیه گردد.

در کارواش ها با سیستم شستشوی دستی نسبت به سیستم شستشوی ماشینی ، از آب شیرین بیشتری استفاده می شود.

دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش

مقدار مصرف آب در کارواش

شستن اتومبیل با دست و شیلنگ: 400 لیتر

نصب و راه اندازی کارواش معمولی: 150 لیتر

نصب کارواش با سیستم بازیافت آب: 50-10 لیتر

کاهش هزینه با توجه به قیمت آب آشامیدنی امروز و هزینه پساب فاضلاب در یک کارخانه مدرن بازیافت آب کاملاً زیاد است ، زیرا در چنین سیستمی 75-90٪ از آب شیرین مورد نیاز را می توان ذخیره کرد.

اجزاء سیستم تصفیه فاضلاب کارواش

اجزاء سیستم تصفیه فاضلاب کارواش عباراتند از :

- دستگاه های خنثی سازی (Neutralization plants)
- فیلترهای سیستم تصفیه فاضلاب کارواش (Filtration units)
- واحدهای لخته سازی (Flocculation units)
- تجهیزات تصفیه بیولوژیکی (Biological treatment equipment)
- دستگاه جداکننده محتوای سبک (Light media separator plants)
- دستگاه گپ امولسیون (Emulsion gap plants)
- واحد ضد عفونی کننده تصفیه فاضلاب کارواش (A disinfection unit)
- دستگاه گپ امولسیون عمدتا برای تنظیم پس زمینه از مواد بیولوژیکی جدید مهم است.

سیستم تصفیه فاضلاب کارواش

از آنجا که آب صنعتی در کارخانه شستشوی ماشین می تواند از نظر میکروبیولوژیکی آلوده باشد ، هم پرسنل و هم مشتری باید در معرض خطر احتمالی سلامتی باشند.

این خصوصاً هنگامی که آب شستشوی آلوده در مناطق بسته شده پاشیده می شود. افراد می توانند ذرات معلق در هوا که ایجاد شده اند استنشاق کنند و این باعث می شود سیستم ایمنی بدن افراد را ضعیف کند و باکتری ها و ویروس های خطرناک ایجاد کنند.

روش های مختلف تصفیه آب کارواش

- اوزونیزاسیون

- تصفیه UV

- درمان پراکسید

- عملیات حرارتی

توجه داشته باشید

• پسماندهای ویژه به عنوان لجن باید مطابق با هنجارها اداره و دفع شوند.

• تعمیر و نگهداری فقط باید توسط شرکت مجاز انجام شود.

• در تصفیه آب کارواش با سیستم پیشرفته ، برای کاهش هزینه حمل و نقل ، لجن را می توان خشک کرد و به این ترتیب آب تبخیر می شود.

انعقاد و لخته سازی

در تصفیه فاضلاب کارواش به منظور برخورد بین ذرات و در نتیجه تشکیل لخته های درشت قابل ته نشینی از واحد لخته سازی استفاده می شود.

در این واحد با تزریق مواد منعقد کننده و استفاده از همزن درون پکیج تصفیه فاضلاب کارواش باعث ایجاد اختلاط فاضلاب و در نتیجه تجمع لخته های کوچک و تشکیل لخته های بزرگ می شود.

لخته های ایجاد شده، ذرات رنگ و کدورت را در خود حبس می کنند آنگاه فاضلاب وارد حوضچه های ته نشینی شده تا در آنجا لخته ها و ذرات رسوب ته نشین شوند.

فیلتر شنی پکیج تصفیه فاضلاب

این فیلترها به طور معمول جهت جداسازی ناخالصی های معلق موجود در پساب کارواش کاربرد دارند.

اساس کار آنها، تصفیه فیزیکی با به دام انداختن ذرات معلق در لایه های بستر فیلتر می باشد.

این فیلتر ها بصورت استوانه های تحت فشار طراحی شده و بدنه آن ها از جنس کربن استیل و فایبر گلاس می باشد.

داخل ستون ها بوسیله سیلیس پر می گردد که معمولا یک لایه ذرات درشت روی نازل ها جهت جلوگیری از گرفتگی و سپس یک لایه ذرات ریز بر روی آنها و ذرات درشت تر در بالا ریخته می شود.

فیلتر کربنی

فیلتر کربنی به خاطر از بین بردن طعم، بو، رنگ، BOD ،COD، مواد آلی و کلر آزاد مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

کربن فعال مواد آلی موجود در پساب را ابتدا جذب می نماید و بعد جداسازی می کند.

پدیده جذب در سطح های درونی حفرات کربن اکتیو بخاطر حضور انرژی موازنه نشده ای است که میان اتم های سطحی و اتم های درونی سطوح حفرات موجود است، می باشد .

در صافی کربنی، پساب از بستر کربن فعال گرانولی عبور می کند و رنگ و بوی آن به وسیله کربن جذب شده و پساب خروجی بدون هیچ نوع رنگ ، بو و طعمی است که اصولا بعد فیلتر شنی قرار می گیرد.

جهت محاسبه ظرفیت پکیج تصفیه فاضلاب کارواش می بایست دبی آب خروجی بصورت روزانه در اختیار کارشناس قرار گیرد.

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش دارای قیمت میانگینی در حدود 3 تا 5 میلیون تومان برای هر نازل آبپاش می باشد ولی این قیمت بر اساس سایز دستگاه تصفیه فاضلاب کارواش و نوع استفاده ای که از خروجی آب پکیج خواهد شد ، تغییر خواهد نمود .

لینک های مرتبط :

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان

دستگاه تصفیه فاضلاب

2018:04:09
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50