چربی گیر اتوماتیک مپنا

چربی گیر اتوماتیک در تخلیه چربی از جنس پلی اتیلن دوجداره شرکت تجهیزات سپاهان مپنا واقع در شهرک صنعتی شمال اصفهان - بصورت عمودی دارای ظرفیت 6 مترمکعب در روز - مهندس شیرازی و قربانی
سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن 6 مترمکعب :اصفهان - خیابان رودکی - نبش خیابان علامه جعفری - مجتمع بهشت - طبقه دوم - شرکت کیوان جاوید - راشد حسن زاده
چربی گیر فایبرگلاس

چربی گیر فایبرگلاس 3 مترمکعب با گرید A - میبد اصفهان - تاسیسات الماس - مهندس زارع
سپتیک تانک 3 مترمکعب از جنس پلی اتیلن دو جداره سنگین

سپتیک تانک 3 مترمکعب از جنس پلی اتیلن دو جداره سنگین - محل پروژه در شهر کاشان - سه کنجی
یکدستگاه سختیگیر 150 کیلو گرین رزینی

یکدستگاه سختیگیر 150 کیلو گرین رزینی - اصفهان- مددخواه
چربی گیر فایبرگلاس 1 مترمکعب

چربی گیر فایبرگلاس 1 مترمکعب -اصفهان- موسوی
چربی گیر 8 مترمکعب فایبرگلاس

چربی گیر 8 مترمکعب فایبرگلاس-رحمانی-آبسان سازه-اصفهان
سپتیک تانک 10 مترمکعب پلی اتیلن

سپتیک تانک 10 مترمکعب پلی اتیلن-سلیمانی-اصفهانارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50