یکدستگاه سپتیک پلی اتیلن

اردبیل به سمت پارس آباد نرسیده به روستای قره غاج دست چپ تابلو سد عمارت - شرکت ملی ساختمان مهندس الوندی
سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک 5 متر مکعب شیراز - شهرستان فراشبند - 35 کیلومتر بسمت پالایشگاه دالان - شرکت صائین نگین - گیرنده مهندس معصومارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50