ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب

کاربرد ازن ژنراتور در تصفیه فاضلاب:

در قرن حاضر با توجه به رشد جمعیت و نیاز بیشتر برای منابع آب وهمچنین نیاز به تصفیه وبازیابی پسآب ها ، اهمیت تصفیه فاضلاب بیشتر از قبل پررنگ تر شده است. گندزدایی یکی از اصلی ترین مرحله های تصفیه فاضلاب از مکانیسم غیرفعالسازی یا انهدام میکروب های بیماریزا(پاتوژن ها) به حساب می آید که برای جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از آلودگی آب ها در محیط زیست استفاده می گردد. ازن در تصفیه فاضلاب از روشهای جدید گندزدایی استفاده می کند که برتریهای زیادی نسبت به روشهای قبلی کلرزنی فاضلاب دارد،ازن یک ویروس کش واکسید کننده بسیار قوی می باشد که از طریق عبور گاز حاوی اکسیژن از بین جریان متناوب ولتاژ بالا بین 6تا 20کیلووات مابین دو الکترود که توسط دی الکتریک نارسانا وفاصله تخلیه ازهم جدا میشوند ، تولید میشود. ازن درهمان محل سایت تولید میشود چون که شدیدا ناپایدار است ودر عرض چند ثانیه پس از تولید تجزیه می گردد.

ویژگیها ی یک ماده گند زدا:

  • ماده گندزدا پس از گندردایی، نباید باقیمانده سمی(مانند مواد سرطانزا) را ازخودبرجا بگذارد.
  • قدرت نفوذ و نابود سازی عوامل عفونی در شرایط عادی را داشته باشد.
  • برا ی انسانها و محیط زیست مضر نباشد.
  • ایمن وسالم باشد و نگهداری و حمل ونقل آن راحت باشد.
  • بااحتساب هزینه های عملی و کاربردی مقرون به صرفه باشد.

ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب

باتوجه به ویژگیهای یک ماده گندزدای خوب، مکانیسم گندزدایی با استفاده از ازن شامل مراحل زیر میباشد:

1-اکسیداسیون یا انهدام مستقیم دیواره سلولی به طوری که اجزای سازنده سلول به بیرون تراوش کند.

2-آماده سازی گاز ورودی سیستم یا همان گاز تغذیه

3-تماس دهنده ازن

4-مکانیسم ازبین برنده ازن مازاد

5-آسیب رساندن به هسته یا اسید نوکلئیک(DNA ,RNA)

6-واکنش سلول با رادیکالهای آزاد شده از تجزیه ازن.

7-بوجود آمدن واکنش Depolymerization)) شکستن پیوندهای کربن-نیتروژن.

 

مزایای استفاده از ازن (ازن ژنراتور) در تصفیه فاضلاب :

-ازن در محل پروژه تولید و مصرف میگردد، پس در حقیقت ازن زنی هزینه ای از بابت حمل ونگهداری ودپو ندارد.

-ازن یک عنصرضدعفونی کننده قوی و موثر با قدرت اکسید کنندگی بالاتر از کلر(3000برابر)، دی اکسید کلر، کلروآمینها ورادیکالهای هیدروکسیل می باشد.

-کلیه فاضلاب ها حاوی ذرات معلق وکیست های انگلی هستند که سبب بیماری زایی میشوند ، اندازه این ذرات میکروسکوپی بسیار ریزمبیاشد که با چشم غیرمسلح قابل روئیت نیست، که ازن زنی باعث از بین رفتن کلیه کیست های انگلی می گردد.

- بعد از ازناسیون میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش می یابد ؛ که این خود باعث بالا رفتن سرعت و کیفیت عمل فیلتراسیون می شود.

-میکرو آلوده کننده های آلی در پساب در کنار مواد آلی یافت میشوند، اما غلظت آنها خیلی کمتر(درحدود 1/.mg/L  تا 100mg/L)می باشد که توسط ازن ورادیکالهای OH به طور نسبی از بین می روند.

 

بطور کلی انواع فاضلاب اعم از خانگی و صنعتی و بیمارستانی را میتوان توسط ازن زنی تصفیه نمود. شرایط عملیاتی و دوز مورد استفاده در ازناسیبون ، به نوع فاضلاب و نوع صنعت بستگی نسبی دارد. ازن در حقیقت در تصفیه پساب خروجی از سپتیک تانک اعم از سپتیک تانک فاضلاب و سپتیک تانک پلی اتیلن و پکیج تصفیه فاضلاب و همچنین درون دستگاه تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

براساس این جمع بندی پیدا شدن انواع جدید میکروارگانیسم هادر پسآب مانند تخم وکیست های انگلی ، آشکار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده کننده در آن به دنبال دارد. همچنین افزایش سطح کیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پسآب ،کارشناسان را برآن داشته است تا فرآیند ازن زنی(ازناسیون) را مورد توجه ویژه قرار دهند.

 

موارد استفاده از ازن ژنراتور در زمینه تصفیه آب صنعتی و تصفیه آبهای آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی وشهری  روز به روز درحال افزایش است. ازناسیون باتوجه به مزیتهایی که دارد توانسته در موارد بسیار زیادی مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرایندهای تصفیه متعارف شود.این فرایند جدید در موارد مختلف دیگری همانندذرات معلق نیز کارآیی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرایندهای صورت گرفته توسط قسمت تحقیقات بصورت متمرکز برروی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی وپسآب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که دراین راستا نتایج حاکی از کاهش بار میکروبی وزدایش بو از پسآب حاصله بوده است ،علاوه بر این ،این مجموعه اقدامات موثری در جهت جایگزین نمودن روش های قدیمی با این تکنولوژی نوین نموده است و به نتایج جالب و مطلوب دست یافته است. جهت کسب اطلاعات کاملتر و تخصصی تر با کارشناسان شرکت ناب زیست تماس حاصل فرمایید.

محصولات تولیدی :

ازن ژنراتور

پکیج تصفیه فاضلاب

ازن ژنراتور تصفیه فاضلاب 2017:06:16
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50