طراحی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

طراحی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

گروه صنعتی ناب با در اختیار داشتن کادری مجرب قادر به طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب در محوطه های پروژه های اداری و تجاری، صنعتی و شهری می باشد.

هدف از جمع آوری فاضلاب و اجرای شبکه فاضلاب انتقال صحیح تمامی پساب ها به سمت تصفیه خانه فاضلاب است تا ضمن اینکه پسابهای تولیدی در کمترین زمان ممکن به دستگاه تصفیه فاضلاب می رسد سرعت جریان به نحوی نباشد که بهنگام سر ریز درون ایستگاه پمپاژ فاضلاب اغتشاش بوجود آید.

مهمترین عواملی که در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و پساب ها بصورت ثقلی بایستی مد نظر قرار بگیرد شامل موارد ذیل می باشد :

 1. میزان فاضلابی که در زمان معینی از مجتمع ها و واحدهای مسکونی و اداری یا تجاری تولید میشود و درون لوله های فاضلاب زیر زمینی جریان می یابد.
 2. اختلاف ارتفاع میان تصفیه خانه یا دستگاه تصفیه فاضلاب فاضلاب و محل های جمع آوری فاضلاب.
 3. نقشه شهر یا روستا و محل هایی که به منظور اجرای خطوط لوله شبکه های جمع آوری فاضلاب در نظر گرفته شده است.
 4. محاسبه میزان دبی روان آب های اضافی حاصل از شستشوی ماشین ها ، محوطه ها و ... در شهر یا روستا.

با در نظر گرفتن چهار پارامتر فوق می توان براحتی یک شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی را طراحی نمود.

اجرای شبکه فاضلاب

در شبکه های انتقال فاضلاب ، سرعت انتقال فاضلاب درون لوله های کاروگیت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد چرا که این سرعت در درجه اول به میزان حجم و دبی فاضلاب عبوری و در درجه دوم به شیب خطوط انتقال و سایز لوله کاروگیت بستگی دارد.

سرعت انتقال فاضلاب درون شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب باید به نحوی طراحی گردد که فاضلاب های سنگین و جامد موجود در آن، زمان لازم برای ته نشین شدن را نداشته باشند.

از سوی دیگر سرعت جریان انتقال فاضلاب نباید آن قدر زیاد باشد که جریان فاضلاب درون لوله های کروگیت را به حالت آشفته در آورده که باعث خروج بوی تعفن در شبکه انتقال و جمع آوری فاضلاب گردد.

محاسبه سایز لوله ها در طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

دبی یا میزان تولید فاضلاب انسانی یا بهداشتی در یک شبکه انتقال در قدم نخست به میزان جمعیت مستقر در ساختمان ها ، مجتمع های مسکونی ، پاساژ های اداری و تجاری ، فرهنگ شهرنشینی ، تعداد بیمارستان ها و کلیه پارامترهایی که می تواند حجم فاضلاب تولیدی را در طی شبانه روز و هفته ها و ماه ها تغییر دهد و در نهایت افق افزایش جمعیت شهرها وابسته می باشد.

از آنجایی که هر نفر بصورت سرانه در شبانه روز بین 110 لیتر تا 180 لیتر فاضلاب در اثر فعالیت های روزمره خود تولید می کند با استفاده از این عدد و در نظر گرفتن میزان جمعیت شهر ، فرهنگ مردم شهر در استفاده ار آبهای عمومی همچون کارواشها ، میزان مکانیزاسیون خدمات عمومی و ... می توان دبی تولید فاضلاب را محاسبه نمود.

مراحل عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن فاضلابی و منهول پلی اتیلن به روش حفاری ترانشه:

 1. حفاری
  با توجه به پروفیل طولی مسیر و بر اساس شرایط محیطی پروژه، حفاری اولیه کانال به صورت دستی و یا ماشینی با در نظرگیری عمق، عرض و شیب مسیر انجام می پذیرد.
 2. کنترل شیب کف کانال
  پس از حفاری کانال، شیب طولی مسیر توسط دوربین ترازیاب به صورت دقیق کنترل می گردد. فواصل ایستگاه ها جهت قرائت کدهای ارتفاعی و کنترل و پیاده سازی شیب کف کانال معمولا 6 متر در نظر گرفته میشود. در شیب های طولی زیاد، این فاصله تا 3 متر می تواند کاهش یابد.
 3. بسترسازی کف کانال
  در این مرحله از اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب یک لایه با ضخامت متوسط 10 سانتیمتری از مصالح شن شکسته (گراول) در کف کانال اجرا گردیده و با کمک ایستگاه های در نظر گرفته شده، کد ارتفاعی روی شن در فواصل معین مجددا کنترل می گردد. این کد ارتفاعی در واقع کد زیر لوله می باشد. با توجه به لزوم اجرای صحیح شیب خط لوله، اجرای این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، زیرا عدم اجرای صحیح شیب طولی و ایجاد تغییر شیب ناگهانی میتواند باعث بروز نشتی در محل اتصال لوله و کوپلینگ گردد. همچنین در صورت ایجاد نشتی فاضلاب (به هر دلیل) شن ریزی انجام شده به مثابه زهکش عمل کرده و با کمک شیب طولی کانال، باعث هدایت فاضلاب به سمت منهول ها شده و از تجمع فاضلاب و ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری می نماید.
 4. لوله گذاری
  لوله های پلی اتیلن کاروگیت با کوپلینگ و واشر به یکدیگر متصل می شوند، با توجه به اهمیت عدم نشت فاضلاب در محل کوپلینگ ها، اجرای صحیح عملیات لوله گذاری و اتصال آب بند لوله ها بسیار مهم می باشد، بدین منظور رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
  1-4: طول اورلپ لوله ها در محل اتصال کوپلینگ ها با توجه به قطر لوله ها متغیر می باشد، به منظور اطمینان از اتصال کامل و تامین طول اورلپ مدنظر، میتوان قسمت انتهایی لوله به طول موردنیاز را با مارکر علامت گذاری نمود و پس از اعمال ضربه و قرارگیری لوله و واشر در داخل کوپلینگ، از ایجاد اتصال کامل اطمینان حاصل نمود.
  2-4 : به منظور عملکرد مناسب تر، بهتر است واشر لوله در دومین شیار انتهایی لوله کاروگیت تعبیه گردد.
  3-4: جهت و راستای تعبیه لوله ها باید به طریقی باشد که کوپلینگ لوله در بالادست و انتهای ساده لوله در پایین دست قرار گیرد.
 5. شن ریزی روی لوله
  پس از نصب و اتصال لوله ها به یکدیگر در شبکه جمع آوری فاضلاب، مجددا با استفاده از مصالح شن شکسته (گراول) اطراف و روی لوله ها (تا ارتفاع 20 سانتیمتر) به صورت کامل پوشانده می شود. با توجه به وزن مصالح شن شکسته، به منظور جلوگیری از تغییر شکل و جابجایی موضعی لوله ها، عملیات شن ریزی می بایست به صورت مرحله ای و یکنواخت اجرا گردد به نحوی که در ابتدا در فواصل معین (حدود 2 متر) ، محیط پیرامونی لوله به صورت مقطعی شن ریزی گردیده و پس از تثبیت لوله، مابقی طول آن پوشانده شود.
 6. بکفیل نهایی
  با استفاده از خاک حاصل از عملیات حفاری، قسمت های باقیمانده کانال پس از شن ریزی، خاکریزی و بکفیل می گردد. در این مرحله از خاکریزی نباید از سنگ ها و اجسام سخت موجود در بین خاک ها استفاده شود، زیرا ممکن است باعث آسیب دیدگی و یا تغییر شکل لوله ها گردد.
 7. اجرای منهول ها
  اجرای منهول ها در محل تغییر مسیر خط انتقال فاضلاب و همچنین فواصل حدود 25 متری در مسیرهای مستقیم می باشد. پس از حفاری محل منهول ها، کف محل قرارگیری منهول رگلاژ و با بتن مگر به ضخامت 10 سانتیمتر کف سازی می گردد. نقاط ورود و خروج و همچنین محل انشعابات احتمالی برشکاری و تعبیه میگردد. نصب منهول پیش ساخته پلی اتیلنی در محل حفاری شده به صورت یکجا توسط نیروی انسانی و یا در صورت لزوم جرثقیل انجام می گردد. به منظور آب بندی محل های ورودی و خروجی در محل های مربوطه، کوپلینگ و واشرهای مخصوص بر اساس قطر لوله های ورودی و خروجی تعبیه گردیده و سپس عملیات اتصال لوله ها به منهول انجام می شود. به طور معمول تراز زیر لوله خروجی حدود ده سانتیمتر بالاتر از کف منهول و تراز لوله ورودی نیز حدود ده سانتیمتر بالاتر از تراز لوله خروجی در نظر گرفته می شود. به منظور جلوگیری از جمع شدن فاضلاب در کف منهول فاضلابی، بهتر است ماهیچه بتنی با شیب بندی مناسب اجرا گردد به نحوی که کلیه فاضلاب های ورودی به منهول به سمت لوله خروجی هدایت گردند.
  پس از جانمایی و نصب منهول در محل مربوطه، با استفاده از ملات شفته آهک و خاک های حاصل از حفاری، اطراف منهول ها خاکریزی و تثبیت می گردد.

اجرای شبکه انتقال فاضلاب

خلاصه سوابق اجرایی این شرکت بعنوان مجری پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب به شرح ذیل است

 • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان تیپ آل محمد (ص) بهمراه نصب انشعابات مربوطه به مقدار 2750 متر شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و رساندن پساب ها به تصفیه خانه موجود 
 • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان دوگوهه به همراه نصب انشعابات آن به مقدار 1800 متر شبکه و انتقال تا پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی اجرا شده توسط شرکت موجان
 • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کارخانه هامونایزه شهرستان کاشان به همراه نصب انشعابات آن و به مقدار 650 متر شبکه
 • اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مجتمع تفریحی ساحل طلایی جزیره قشم به همراه نصب انشعابت و نصب سپتیک تانک به مقدار  3000 متر شبکه و 100 فقره انشعاب هم چنین اجرای شبکه آبرسانی به واحد های اقامتی مجتمع ساحل طلایی قشم به مقدار 2800 شبکه و 100 فقره نصب انشعاب آب و نیز تامین و تجهیز و راه اندازی  ایستگاه پمپاژ آب آن
 • اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی به همراه نصب انشعابات آب به روستاهای کردزار، محمود آباد و خلج آباد شهرستان شهریار و روستاهای پرندک و آلارد شهرستان رباط کریم  و حصیران شهرستان طالقان مجموعاً به مقدار 8200 متر شبکه و 250 فقره نصب و اصلاح انشعابات
 • تهیه و تامین و اجرای عملیات نصب کنتورهای الکترومغناطیسی بر روی چاهها و مخازن آب شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران به تعداد 150 فقره کنتور
 • اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آب و نصب و اصلاح انشعابات منطقه 2 ( ورد آورد کرج) و منطقه21 (شهرک راه آهن و دهکده المپیک و آزاد شهر) شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران به مقدار  4500 شبکه آب و 3000 فقره انشعاب
 • اجرای عملیات تامین و تجهیز چاه آبرسانی به روستای نصرت آباد شهرستان شهریار

جهت برقراری ارتباط با کارشناسان دفتر بمنظور طراحی و اجرای شبکه فاضلاب و جمع آوری فاضلاب لطفا تماس بگیرید. 02188721092

پکیج تصفیه فاضلاب

 
2014:07:29
نوسازی
call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57