مصارف خانگی

مصارف خانگی

1-  سپتیک تانک: تصفیه فاضلاب خانگی و مجتمع مسکونی جهت تخلیه به شبکه فاضلاب یا چاه جذبی

2-  پکیج تصفیه فاضلاب: تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی جهت تامین آب مصرفی در آبیاری فضاهای سیز

3- چربی گیر فایبرگلاس: حذف چربی آشپزخانه جهت ممانعت از تخریب دیواره چاه های جذبی و یا کسب استانداردهای لازم جهت تخلیه فاضلاب به سیستم فاضلاب شهری

4- برج خنک کننده فایبرگلاس: تامین آب سرد مصرفی در سیستم های چیلر تجاری و مجتمع های مسکونی

5- آب شیرین کن اسمز معکوس: حذف املاح و کاهش بار آلودگی میکروبی آب و شیرین سازی آب شرب مصرفی

6-  سختی گیر رزینی: کاهش سختی آب مصرفی در برجهای خنک کننده

7- فیلتر شنی: حذف کدورت در آب مصرفی اماکن و منازل فاقد آب تصفیه شده

8- دستگاه ازن زن: گندزدایی آب استخرها و آب شرب دارای بار آلودگی میکروبی

9- مخازن پلی اتیلن: ذخیره آب

 

 

 

2014:08:14
call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-426-57-50