پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

پکیج تصفیه فاضلاب دستگاهی است که فاضلاب خروجی از منبع تامین فاضلاب را تصفیه می نماید در حدی که یوزر یا کارفرما بتواند از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبزی و مصارف کشاورزی یا در حالت پیشرفته شستشوی ماشین ها استفاده نماید . در حقیقت با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب می توان از فاضلاب خروجی از ساختمان ، کارخانه ، بیمارستان و ... پساب بی رنگ و بی بو و فاقد جامدات را بدست آورد.

یکی از انواع پکیج های تصفیه فاضلاب که امروزه کاربرد زیادی دارد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد. پکیج تصفیه فاضلاب انسانی دستگاهی است که فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی که اساسا انسانی می باشند را تصفیه می نماید تا حدی که قابل استفاده بمنظور آبیاری فضای سبز باشد. ترکیبات فاضلاب انسانی تقریبا مشخص است و میزان آلایندگی (BOD5) نهایتا به عدد 250PPM نخواهد رسید لیکن سطح آلایندگی پساب تصفیه شده خروجی تا 28PPM قابل کاهش است که در این حالت از پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب می توان بمنظور شستشوی محوطه و ماشین آلات نیز استفاده نمود. همچنین با انجام لوله کشی مجزا می توان از پساب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بمنظور تامین آب فلش تانک های سرویس های بهداشتی استفاده نمود. 

واحدهای مورد استفاده در تولید پکیج تصفیه فاضلاب بهدشاتی و انسانی تفاوت زیادی با انواع مدلهای پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و ... ندارد لیکن ذیلا بصورت مبسوط، اجزاء پکیج تصفیه فاضلاب بهشداشتی را تشریح می نمائیم . 

واحدها و اجزاء پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

1- واحد ته نشینی اولیه :

لینک های مرتبط

پکیج تصفیه فاضلاب

فیلتر پرس

پکیج تصفیه فاضلاب   پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی   پکیج تصفیه فاضلاب انسانی   2018:09:23
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50

بستن پنجره x