سپتیک تانک فایبرگلاس

آدرس پروژه و محل تخلیه سپتیک تانک فایبرگلاس 6 و 8 :استان لرستان شهرستان ازنا کیلومتر 27 جاده شازند درمانگاه روستای امامزاده قاسم
سپتیک تانک پلی اتیلن

آدرس پروژه و محل تخلیه سپتیک:استان لرستان شهرستان ازنا کیلومتر 27 جاده شازند درمانگاه روستای امامزاده قاسمارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50