سپتیک تانک 5 مترمکعب

سپتیک تانک 5 مترمکعب دوجداره - مس سرچشمه - با لوله اسپیرال پلی اتیلن - قطر 1.4 متر و طول 3.3 متر
چربی گیر پلی اتیلن

چربی گیر 5 مترمکعب پلی اتیلن بهمراه آشغالگیر - جهان فولاد سیرجان - استان کرمان - مهندس بحرینی
سپتیک تانک دو جداره فاضلابی

دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن به احجام 10 و 50 مترمکعب پروژه جهان فولاد سیرجان - مهندس بحرینی
سپتیک تانک پلی اتیلن

4 دستگاه سپتیک تانک به حجم 7 مترمکعب از جنس پلی اتیلن پروژه هتل های پارسیان واقع در کرمان - مهندس نگارشیارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50