سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن دوجداره

سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن صلب - دوجداره و گرید 100 - ظرفیت 12 مترمکعب دو دستگاه - مهندس سلطانی - قطر داخلی 2 طول 3.85 متر - استوانه افقی
سپتیک پلی اتیلن

سپتیک پلی اتیلن سنگین 5 مترمکعب دو جداره آدرس كرمانشاه: جاده سنندج(كيلومتر 5 جاده سنندج)-بعد از ايران گاز-شركت قاسم ايران-گيرنده مهندس نباتىارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50